Informačné brožúry pomáhajú rodinám detí s rakovinou
08.08.2019

Najväčšia detská nemocnica na Slovensku spustila nový typ komunikácie, ktorou učí deti, ako sa nebáť nemocnice. Národný ústav detských chorôb (ďalej len NÚDCH) odštartoval komunikačnú kampaň, kde detskí herci vysvetľujú, ako to pri jednotlivých vyšetreniach vyzerá. Zameriavajú sa ale aj na rodičov, ktorým sa snažia podať čo najviac užitočných informácií vo forme Sprievodcu pre rodičov a […]

Čítať viac
Národná linka pre ženy zažívajúce násilie
26.07.2019

Ženy zažívajúce násilie môžu od roku 2015 naďalej využívať bezplatnú nonstop linku 0800 212 212, ktorá je realizovaná v rámci národného projektu Prevencia a eliminácia násilia na ženách, ktorý implementuje Inštitút pre výskum práce a rodiny a je financovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu. Poradkyne na linke poskytujú krízovú pomoc a všetky potrebné informácie, pripravené sú hovoriť o všetkých druhoch […]

Čítať viac
Kampaň boja proti domácemu násiliu má zabrániť tisícke útokom
09.07.2019

Ročne je na Slovensku spáchaných viac ako 1 600 trestných činov domáceho násilia, no pre strach obetí hlásiť násilné správanie ich môže byť oveľa viac. Ministerstvo vnútra preto spustilo kampaň Od zajtra, ktorá je zameraná na boj proti týraniu v domácnosti. Podľa vyjadrení ministerky vnútra Denisy Sakovej je najdôležitejšie včasné rozpoznanie týraných osôb a ich […]

Čítať viac
Rodičia prvákov získajú príspevok na kúpu školských potrieb
01.07.2019

Rodičia detí nastupujúcich do prvého ročníka základných škôl dostanú 100-eurový príspevok na kúpu školských potrieb. Návrh novely zákona o prídavku na dieťa definitívne schválil parlament. Cieľom novely zákona je podľa poslancov zavedenie jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa, ktoré predstavuje adresnú, priamu finančnú podporu štátu rodičom detí, ktoré nastúpia do prvého ročníka základnej školy. Rodičia dostanú […]

Čítať viac
Zvyšuje sa suma životného minima a príspevky naň naviazané
19.06.2019

Suma životného minima sa upravuje k 1.7.2019, avšak dávky naň naviazané sa zvýšia buď v priebehu mesiaca júl 2019 alebo k januáru 2020, v závislosti od legislatívnej normy, podľa ktorej sa dávka alebo príspevok upravuje. Životné minimum, ako aj príspevky a dávky naň naviazané, stúpnu o 2,5%. Suma životného minima sa pre prvú plnoletú fyzickú osobu zvýši na […]

Čítať viac
Doprajme všetkým deťom rovnaké šance na vzdelávanie
03.06.2019

Už tradične na Medzinárodný deň detí vyhlásila Slovenská katolícka charita Zbierku školských pomôcok. Tá pomáha malým školákom zo sociálne slabších pomerov, krízových centier, či deťom z charitných detských domov na Slovensku naplniť ich školské tašky a uľahčuje im tak prístup k vzdelaniu. Nielen nové, ale aj použité, no stále funkčné školské pomôcky možno odovzdať do […]

Čítať viac
Informačná kancelária pre obete trestných činov v Žiline
27.05.2019

V informačnej kancelárii nájdu pomoc občania, ktorí sa stretli s trestným činom a potrebujú poradiť. Vznikla v budove Okresného úradu na Ulici Janka Kráľa v Žiline. Občanom poskytne sprevádzanie počas trestného konania voči páchateľovi, právnu pomoc a právne zastupovanie, či sociálne a ekonomické poradenstvo. Žilinský kontaktný bod pomoci má nadviazanú spoluprácu aj s inými subjektmi, jedným je napríklad aj občianske združenie Náruč, […]

Čítať viac
Semináre na tému Domáce násilie a Závislosť máme úspešne za sebou
17.05.2019

Nadácia J&T v rámci projektu Vytvorenie medzisektorovej platformy pre zlepšenie miestnych a regionálnych politík pre rodiny zorganizovala v máji 2 vzdelávacie semináre, oba pod vedením klinickej psychologičky PhDr. Barbory Kuchárovej, PhD., MBA. Dňa 9.5. bol na tému Domáce násilie a dňa 10.5. zase na tému Závislosť. Oboch seminárov sa zúčastnili viac ako 100 odborníkov v sociálnej oblasti, tiež organizácie neziskového […]

Čítať viac
Ochrana detských obetí násilia nie je dostatočná
26.04.2019

V utorok 16.4.2019 sa uskutočnila ďalšia diskusia o právnej ochrane dieťaťa, kde sa poukázalo na fakt, že na Slovensku nemáme dostatok špeciálnych výsluchových miestností a tie, ktoré fungujú, nie sú dostatočne využívané. Podľa vyjadrenia verejnej ochrankyni práv, Prof. JUDr. Márie Patakyovej, PhD., má dospelý človek problém hovoriť o traumatizujúcich zážitkoch pred cudzou osobou, preto sa musíme vcítiť do […]

Čítať viac
Porucha ADHD vie potrápiť nielen dieťa, ale aj rodinu
15.04.2019

ADHD (z angl. Attention Deficit Hyperactive Disorder) znamená poruchu pozornosti, ktorá je spojená s hyperaktivitou. Podľa prieskumov sa vyskytuje u približne 7 – 9% detí, v súčasnosti je jednou z najčastejších príčin, pre ktoré sa rodičia so svojimi deťmi obracajú na psychológa. Deti s ADHD zlyhávajú nielen doma, ale aj v škole, často ich označujú ako neposlušné, neporiadne, strácajú sebavedomie, vnímajú […]

Čítať viac