Medzinárodný deň rodiny
15.05.2018

Dnes je Medzinárodný deň rodiny. Čo pre Vás rodina znamená? Pre nás je to téma tak dôležitá, že sa stala jednou z najhlavnejších oblastí pomoci samotnej Nadácie a aj kampane Family – rodina na prvom mieste, v rámci ktorej spolupracujúce neziskové organizácie poskytujú rodinám v kríze potrebné poradenstvo. Počet rodín, ktorým bolo v minulom roku poskytnuté […]

Čítať viac
Nové pravidlá pri spracovávaní osobných údajov
09.04.2018

Ochrana osobných údajov je problematikou, ktorá v posledných rokoch čoraz viac rezonuje v povedomí odbornej i laickej verejnosti. Po takmer 4 rokoch prebiehajúcich diskusií na európskej pôde prijali zástupcovia Európskeho parlamentu Všeobecné nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (angl. General Data Protection Regulation, skrátene aj ako GDPR). Nové nariadenie vstúpilo do platnosti dňa 25. mája 2016 a účinnosť nadobudne […]

Čítať viac
Pomáhajú rodičom aj deťom
26.03.2018

Praktické rady do života, ale aj terénne služby a poradenstvo ponúka rodičom i deťom Centrum včasnej intervencie v Žiline, ktoré je aj súčasťou kampane Family – rodina na prvom mieste. Ide predovšetkým o rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením, pri výchove ktorých si rodičia veľmi často bez pomoci Centra nevedia poradiť. Bližšie informácie o ich činnosti môžete vidieť v nasledujúcej reportáži. […]

Čítať viac
Aká by mala byť naša rezerva?
20.02.2018

Na finančnú gramotnosť sa v poslednom čase kladie veľký dôraz. Čo si má človek pod týmto pojmom ale predstaviť, zostáva veľakrát nejasné. Odborníci radia, akými pravidlami je dobré sa riadiť. „Dobrou pomôckou na to, ako čo najlepšie hospodáriť s rodinným rozpočtom je priblížiť sa k pravidlu 10, 20, 30, 40“, povedal Maroš Ovčiarik z Finančného kompasu. To znamená, že […]

Čítať viac
Občianske združenie Dom nádeje v Martine pomáha tam, kde treba
12.02.2018

Občianske združenie Dom nádeje v Martine pomáha tam, kde treba. Pomocnú ruku podáva ľuďom, ktorí sa sami nedokážu zaradiť do bežného života. Ich prioritou je integrovať ženy z krízových centier, ďalej pomôcť starým rodičom, ktorým boli zverené deti do osobnej náhradnej starostlivosti. No ozývajú sa im aj osamelí otcovia, ktorí si nevedia poradiť. Minulý rok sme […]

Čítať viac
2% z daní pre Nadáciu J&T
01.02.2018

Vážení podporovatelia Nadácie J&T, ďakujeme Vám za doterajšiu prejavenú dôveru, ktorú nám preukazujete buď finančnými darmi alebo poukazovaním 2% z dane. Keďže je tu opäť daňové obdobie, dávame Vám možnosť aj tento rok poukázať Nadácii 2% z daní fyzických osôb za rok 2017. Ubezpečujeme Vás, že všetky prijaté príspevky sú použité výlučne na pomoc konkrétnych žiadateľov, keďže […]

Čítať viac
Deti v ohrození
23.11.2017

Viac ako 75-tisíc detí je v ohrození, pričom aj počet sexuálne zneužívaných detí na Slovensku je veľmi vysoký. Práve tieto deti sú však z hľadiska systému ochrany detí „nejneviditeľnejšie“, čo spôsobuje, že  prepadávajú systémom  pomoci. Občianske združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze, ktoré Nadácia J&T dlhodobo podporuje a je súčasťou projektu Family – rodina na prvom mieste, vybudovalo […]

Čítať viac
Rodina na prvom mieste
25.10.2017

Nadácia J&T začiatkom roka 2017 spustila pilotne v Žilinskom kraji projekt Family – rodina na prvom mieste, v rámci ktorého sa snažíme pomôcť rodinám v situácii, ktorú bez cudzej pomoci nedokážu sami vyriešiť. „Vznikol z dôvodu, že naozaj na Slovensku zlyháva veľmi veľa rodín práve preto, že neriešia svoju situáciu včas. Preto je veľmi dôležité, ak sa […]

Čítať viac
Pomáhajú rodinám
23.10.2017

Už 19 rokov v Rajeckých Tepliciach funguje nezisková organizácia Áno pre život, ktorá je súčasťou kampane Family – rodina na prvom mieste. Organizácia pomáha rodinám v kritických situáciách, riešia problémy, s ktorými si sami pomôcť nedokážu, mnohým pomohli pri hľadaní práce a zásadne tým zmenili ich život. Fungovanie a spoluprácu s organizáciou v rámci kampane si môžete pozrieť kliknutím na […]

Čítať viac