Aká by mala byť naša rezerva?
20.02.2018

Na finančnú gramotnosť sa v poslednom čase kladie veľký dôraz. Čo si má človek pod týmto pojmom ale predstaviť, zostáva veľakrát nejasné. Odborníci radia, akými pravidlami je dobré sa riadiť. „Dobrou pomôckou na to, ako čo najlepšie hospodáriť s rodinným rozpočtom je priblížiť sa k pravidlu 10, 20, 30, 40“, povedal Maroš Ovčiarik z Finančného kompasu. To znamená, že […]

Čítať viac
Občianske združenie Dom nádeje v Martine pomáha tam, kde treba
12.02.2018

Občianske združenie Dom nádeje v Martine pomáha tam, kde treba. Pomocnú ruku podáva ľuďom, ktorí sa sami nedokážu zaradiť do bežného života. Ich prioritou je integrovať ženy z krízových centier, ďalej pomôcť starým rodičom, ktorým boli zverené deti do osobnej náhradnej starostlivosti. No ozývajú sa im aj osamelí otcovia, ktorí si nevedia poradiť. Minulý rok sme […]

Čítať viac
2% z daní pre Nadáciu J&T
01.02.2018

Vážení podporovatelia Nadácie J&T, ďakujeme Vám za doterajšiu prejavenú dôveru, ktorú nám preukazujete buď finančnými darmi alebo poukazovaním 2% z dane. Keďže je tu opäť daňové obdobie, dávame Vám možnosť aj tento rok poukázať Nadácii 2% z daní fyzických osôb za rok 2017. Ubezpečujeme Vás, že všetky prijaté príspevky sú použité výlučne na pomoc konkrétnych žiadateľov, keďže […]

Čítať viac
Deti v ohrození
23.11.2017

Viac ako 75-tisíc detí je v ohrození, pričom aj počet sexuálne zneužívaných detí na Slovensku je veľmi vysoký. Práve tieto deti sú však z hľadiska systému ochrany detí „nejneviditeľnejšie“, čo spôsobuje, že  prepadávajú systémom  pomoci. Občianske združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze, ktoré Nadácia J&T dlhodobo podporuje a je súčasťou projektu Family – rodina na prvom mieste, vybudovalo […]

Čítať viac
Rodina na prvom mieste
25.10.2017

Nadácia J&T začiatkom roka 2017 spustila pilotne v Žilinskom kraji projekt Family – rodina na prvom mieste, v rámci ktorého sa snažíme pomôcť rodinám v situácii, ktorú bez cudzej pomoci nedokážu sami vyriešiť. „Vznikol z dôvodu, že naozaj na Slovensku zlyháva veľmi veľa rodín práve preto, že neriešia svoju situáciu včas. Preto je veľmi dôležité, ak sa […]

Čítať viac
Pomáhajú rodinám
23.10.2017

Už 19 rokov v Rajeckých Tepliciach funguje nezisková organizácia Áno pre život, ktorá je súčasťou kampane Family – rodina na prvom mieste. Organizácia pomáha rodinám v kritických situáciách, riešia problémy, s ktorými si sami pomôcť nedokážu, mnohým pomohli pri hľadaní práce a zásadne tým zmenili ich život. Fungovanie a spoluprácu s organizáciou v rámci kampane si môžete pozrieť kliknutím na […]

Čítať viac
Dostupnejší Osobný bankrot
11.10.2017

Osobný bankrot je hovorový pojem, ktorý sa používa na označenie zákonom upraveného procesu, ktorým sa fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba nepodnikateľ môže zbaviť svojich dlhov. Pojem osobný bankrot neobsahuje žiadny právny predpis Slovenskej republiky. Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „zákon“) pod týmto pojmom rozumie oddlženie konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Podstatou je, aby sa fyzická […]

Čítať viac
POVINNOSŤ PODANIA NÁVRHU NA VYKONANIE EXEKÚCIE ELEKTRONICKOU FORMOU
01.08.2017

V zmysle § 48 ods.7 a 8 zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok návrh na vykonanie exekúcie sa podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý je zverejnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti. Listiny, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu na vykonanie exekúcie, sa podávajú elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu […]

Čítať viac
Aspoň na chvíľu zabudnúť
24.07.2017

Rodinám z Kysúc, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii, ponúka pomocnú ruku Poradenské centrum Náruč z Čadce. S občianskym združením Náruč – Pomoc deťom v kríze máme nadviazanú dlhodobú spoluprácu od roku 2012 a sú súčasťou kampane Family – rodina na prvom mieste. Náruč dokáže zariadiť pomoc rôznych odborníkov a postarať sa o bezpečie pre deti, ktoré […]

Čítať viac