S hlbokým zármutkom sa lúčime
05.10.2020

Vážená rodina Svobodová, s hlbokým pohnutím sme zaregistrovali tragickú udalosť, ktorá sa odohrala vo Vašej rodine. Žiadne slová nemôžu vyjadriť smútok, ktorý s Vami v túto bolestnú chvíľu cítime. Oblasť sociálnej práce prišla o veľkú osobnosť s veľkým srdcom a ochotou vždy pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Navždy ostane pre nás vzorom v prístupe tým najzraniteľnejším pri výkone poslania pomoci iným. Veľa […]

Čítať viac
Za neplatenie smetí nebudú môcť byť potrestané deti
08.01.2020

Za odvoz smetí musí platiť každý, aj maloleté dieťa. No keďže dieťa nezarába, túto povinnosť majú za dieťa rodičia. A tí, pokiaľ si túto povinnosť nesplnia, automaticky robia zo svojich detí dlžníkov. Prichádza ale zmena zákona, ktorá zabezpečí, aby voči deťom nemohla byť vedená exekúcia za neplatenie. K tomuto kroku sa pristúpilo po tom, ako sa zistilo, […]

Čítať viac
Prehľad zmien od januára 2020
16.12.2019

Od 1.1.2020 vstupuje do platnosti väčšina zmien v poberaných dávkach, niektoré budú v platnosti v priebehu roka 2020. Nastáva zmena vo výške minimálnej mzdy, ktorá sa navyšuje na 580 €, v súvislosti s jej nárastom sa zvyšujú príplatky za prácu v noci a cez víkend. Zamestnanci, ktorí nedovŕšili 33 rokov a trvalo sa starajú o dieťa, budú mať od začiatku budúceho roka nárok až […]

Čítať viac
Vzdelávací seminár k otázkam výživného úspešne za nami
22.11.2019

K schválenému projektu Vytvorenie medzisektorovej platformy pre zlepšenie miestnych a regionálnych politík pre rodiny v rámci operačného programu Efektívna verejná správa, kód projektu 314011L913 sa dňa 13.11.2019 v Žiline konal vzdelávací seminár s názvom Konkrétne problémy k otázkam výživného. Bol určený pre odborníkov zo štátnych i verejných inštitúcií, tiež pre odborníkov z neziskového sektora, ktorí pracujú s rodinami a cieľovou skupinou, ktorej sa táto problematika […]

Čítať viac
Začala sa zbierka potravín
21.11.2019

V spolupráci so spoločnosťou Tesco Stores SR, a.s. sa koná najväčšia potravinová zbierka na Slovensku, ktorá je určená tým rodinám, ktoré to najviac potrebujú. V minulom roku sa podarilo vyzbierať viac ako 140 ton trvanlivých potravín, ktoré sa následne prerozdelili rodinám v núdzi. Tento rok sa do zbierky môže zapojiť naozaj každý, stačí, ak navštívite niektoré z odberných miest […]

Čítať viac
Dajme darovaniu zmysel
29.10.2019

Tak znie najnovšia výzva občianskeho združenia Misia mladých, ktoré od januára 2003 pomáha rodinám v ťažkej životnej situácii z regiónu Hornej Oravy. Ich primárnym cieľom je alternatívne využitie voľného času detí a mladých ľudí, prevencia drogových závislostí a priblíženie duchovných a kultúrnych hodnôt deťom a mladým ľuďom. Sú zástancami myšlienky, že každá pomoc si vyžaduje nielen srdce, ale aj rozum. Pretože […]

Čítať viac
Spolu dokážeme viac
17.10.2019

Dňa 15.10.2019 sa v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja konala medzinárodná odborná  konferencia Pomoc dieťaťu ohrozenému násilím: Spolu dokážeme viac II. Na jednom mieste sa stretlo viacero slovenských i zahraničných odborníkov, ktorí odprezentovali najnovšie poznatky v práci s deťmi ohrozeným násilím. Dostáva sa ohrozenému dieťaťu reálnej pomoci? O tejto téme je veľmi potrebné nahlas hovoriť a aj tie najmenšie náznaky je […]

Čítať viac
V systéme adopcií musí byť dieťa na prvom mieste
30.09.2019

Zrealizoval sa prieskum systému adopcií, kde sa zistilo, do akej miery sa v procese osvojenia zohľadňuje najlepší záujem dieťaťa. Preskúmala sa aktuálna legislatíva a postupy jednotlivých Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré popri súdoch zohrávajú v priebehu osvojení významnú úlohu. Na základe výsledkov prieskumu vidieť priestor na zlepšenie systému predovšetkým v potrebe zmeny vnímania […]

Čítať viac