Dokážeme zastaviť násilie na deťoch?
18.02.2019

Pod pojmom násilie rozumieme akúkoľvek formu ubližovania, prejavu nadvlády, vyhrážania sa, zneužívania moci. Nezamieňajme si ho ale s konfliktom, v ktorom sa stretnú rovnocenné strany, pričom v násilí jedna strana zneužije prevahu moci. Nemusí ísť vždy o fyzický kontakt, ale o násilí hovoríme aj v prípade zastrašovania, vyhrážania, či pri psychickom nátlaku. Môže byť páchané medzi členmi rodiny, násilie môže páchať […]

Čítať viac
Zmeny v sociálnoprávnej ochrane detí
15.01.2019

Novela zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele rieši tri základné okruhy zmien, a to oblasť ochrany práv detí, náhradnej rodinnej starostlivosti a oblasť výkonu opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Zámerom zákona z dielne rezortu práce bolo najmä to, aby deti viac zotrvávali v rodinnom […]

Čítať viac
Pomáhajú si, aby mohli pomáhať
03.12.2018

Dňa 22.11. sa na diskusii „Malé kroky vedú k veľkým zmenám“ s pediatričkou Jankou Noskovou v Čadci zišli zástupcovia viacerých krízových centier zo Žilinského kraja. Diskutovalo sa o vplyve týrania a závislosti na rodinu a deti a napriek tomu, že sa prítomní odborníci s touto témou vo svojej práci už stretli, zhodli sa na tom, že sa stále majú čo učiť. Diskusiu organizovalo […]

Čítať viac
O koľko si polepšia rodičia na materskej?
02.11.2018

Chcete mať dve deti krátko po sebe? Od budúceho roka to bude finančne výhodnejšie. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení a v praxi to bude znamenať, že kým matka bude poberať materské na novorodenca, otec by mohol dostávať peniaze na staršieho súrodenca. „Som presvedčený, že rodinám veľmi pomôže, ak otec bude môcť čerpať […]

Čítať viac
Odborníci debatovali o sexuálnom násilí na deťoch
25.10.2018

Žijeme v uponáhľanej dobe a stáva sa, že niektoré vnemy zámerne prehliadneme, dokonca aj tie, ktoré by sme prehliadnuť nemali. Medzi také patrí aj násilie páchané na deťoch, pred ktorým by sme mali deti chrániť. Dňa 24.10. sa uskutočnila diskusia za okrúhlym stolom, kde Mária Patakyová, verejná ochrankyňa práv a predstavitelia mimovládnych organizácií a štátnych inštitúcií rozoberali tému sexuálneho […]

Čítať viac
Nebojte sa požiadať o pomoc v Nadácii Žilinského samosprávneho kraja
17.10.2018

Rodiny s trvalým bydliskom v Žilinskom samosprávnom kraji môžu požiadať Nadáciu Žilinského samosprávneho kraja o pomoc, nakoľko v období do 6.11.2018 v spolupráci s Centrom pre rodiny prijímajú žiadosti o podporu. Pomoc je určená pre: rodiny a jednotlivcov, ktorí sa v dôsledku živelnej pohromy,  závažného a náhleho ochorenia  alebo tragickej životnej udalosti nemôžu realizovať v riadnom sociálnom prostredí, rodiny a jednotlivcov, kde živiteľ rodiny […]

Čítať viac
Detí sa nepýtam, či chcú bývať s otcom alebo mamou
10.10.2018

Konanie o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom patrí k najčastejším konaniam, o ktorom rozhodujú súdy a treba si v tomto prípade uvedomiť, že je už posledným riešením problémov v manželstve. Rozhodnutie jedného z manželov podať návrh na rozvod manželstva  je jedným z najzávažnejších životných rozhodnutí, pretože sa netýka len samotných manželov, ale dotýka […]

Čítať viac
Neviditeľné násilie na ženách
04.10.2018

Prvý reprezentatívny prieskum realizovaný Medzinárodným centrom pre štúdium rodiny v roku 2002 zistil, že každá štvrtá žena na Slovensku zažije násilie zo strany svojho manžela (partnera) aspoň raz počas svojho života. Možno je ich oveľa, oveľa viac, ale nikto o nich nevie…  Medzi najčastejšie formy patrí práve to, ktoré ničí ich psychiku, sebaúctu a schopnosť normálne žiť […]

Čítať viac
Vďaka štedrosti darcov sa žiaci môžu tešiť zo školských pomôcok
14.09.2018

Počas tohtoročnej Zbierky školských pomôcok, ktorú organizovala Slovenská katolícka charita, sa podarilo vyzbierať 27 269 školských potrieb, ktoré pomôžu deťom zo sociálne slabších rodín, krízových centier a detských domovov. Najviac sa vyzbieralo v Žilinskej diecéze a na východnom Slovensku, kde sa mladí zapojili do aktivity počas Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove. Viac informácií sa dozviete kliknutím na nasledovný odkaz. […]

Čítať viac
Na svete je nová kniha pre deti Pes Timo a doktor Hafbolíto
06.09.2018

Ide o veselé, ale hlavne nenápadne poučné psíčkarske príbehy od kynologičky a canisterapeutky Ľubky Bátoryovej z občianskeho združenia Physio Canis, s ktorým Nadácia dlhodobo spolupracuje v projekte Sedmokráska. Jej príbehy o Timovi sú inšpirované skutočnou rodinou a ich psom – bielym švajčiarskym ovčiakom. Sú plné humoru a fantázie, deti v nich nájdu informácie zo života a vlastností psov, ako aj základné […]

Čítať viac