Ukážme svetu Rozum a Cit
19.07.2018

S občianskym združením Rozum a Cit Nadácia J&T spolupracuje od roku 2013, stali sa súčasťou aj kampane Family – rodina na prvom mieste a od júna 2018 sú jedným z 3 partnerov pri projekte Vytvorenie medzisektorovej platformy pre zlepšenie miestnych a regionálnych politík pre rodiny, ktorý je podporený v rámci Európskeho sociálneho fondu. Zameriavajú sa predovšetkým na poskytovanie bezplatného sociálno-právneho […]

Čítať viac
Oddychový kemp pre rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi
26.06.2018

Nezisková organizácia Centrum včasnej intervencie pripravila pre rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi v ranom veku trojdňový pobyt, ktorý svojou návštevou obohatil aj tím odborníkov z občianskeho združenia Physio Canis. So spomínanými združeniami máme nadviazanú dlhodobú spoluprácu. Centrum včasnej intervencie je súčasťou projektu Family – rodina na prvom mieste, pracujú s rodinami a deťmi vo veku 0 – 7 rokov, […]

Čítať viac
Štátne dávky porastú
19.06.2018

Po roku opäť dôjde k zvýšeniu životného minima, vďaka čomu od júla 2018 porastú aj sociálne štátne dávky, ktoré sa naň viažu. Navýšenie pocíti viac ako milión ľudí. Životné minimum zo súčasných 199,48 € stúpne na 205,07 €, druhú dospelú osobu bude vo výške 143,06 € a na nezaopatrené dieťa v sume 93,61 €. Zlepšenie […]

Čítať viac
Rodičom stúpne príspevok na opatrovanie zdravotne postihnutého dieťaťa
14.06.2018

Poslanci parlamentného sociálneho výboru schválili niekoľko zmien v kompenzáciách pre ťažko zdravotne postihnutých (ďalej len ŤZP) ľudí. Na rokovanie výboru ich predložili koaliční poslanci po dohode s organizáciami pracujúcimi s ŤZP a komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanou Stavrovskou. Po novom sa má zvýšiť sadzba za hodinu osobnej asistencie o jedno euro na 3,82 €, […]

Čítať viac
Medzinárodný deň rodiny
15.05.2018

Dnes je Medzinárodný deň rodiny. Čo pre Vás rodina znamená? Pre nás je to téma tak dôležitá, že sa stala jednou z najhlavnejších oblastí pomoci samotnej Nadácie a aj kampane Family – rodina na prvom mieste, v rámci ktorej spolupracujúce neziskové organizácie poskytujú rodinám v kríze potrebné poradenstvo. Počet rodín, ktorým bolo v minulom roku poskytnuté […]

Čítať viac
Nové pravidlá pri spracovávaní osobných údajov
09.04.2018

Ochrana osobných údajov je problematikou, ktorá v posledných rokoch čoraz viac rezonuje v povedomí odbornej i laickej verejnosti. Po takmer 4 rokoch prebiehajúcich diskusií na európskej pôde prijali zástupcovia Európskeho parlamentu Všeobecné nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (angl. General Data Protection Regulation, skrátene aj ako GDPR). Nové nariadenie vstúpilo do platnosti dňa 25. mája 2016 a účinnosť nadobudne […]

Čítať viac
Pomáhajú rodičom aj deťom
26.03.2018

Praktické rady do života, ale aj terénne služby a poradenstvo ponúka rodičom i deťom Centrum včasnej intervencie v Žiline, ktoré je aj súčasťou kampane Family – rodina na prvom mieste. Ide predovšetkým o rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením, pri výchove ktorých si rodičia veľmi často bez pomoci Centra nevedia poradiť. Bližšie informácie o ich činnosti môžete vidieť v nasledujúcej reportáži. […]

Čítať viac
Aká by mala byť naša rezerva?
20.02.2018

Na finančnú gramotnosť sa v poslednom čase kladie veľký dôraz. Čo si má človek pod týmto pojmom ale predstaviť, zostáva veľakrát nejasné. Odborníci radia, akými pravidlami je dobré sa riadiť. „Dobrou pomôckou na to, ako čo najlepšie hospodáriť s rodinným rozpočtom je priblížiť sa k pravidlu 10, 20, 30, 40“, povedal Maroš Ovčiarik z Finančného kompasu. To znamená, že […]

Čítať viac
Občianske združenie Dom nádeje v Martine pomáha tam, kde treba
12.02.2018

Občianske združenie Dom nádeje v Martine pomáha tam, kde treba. Pomocnú ruku podáva ľuďom, ktorí sa sami nedokážu zaradiť do bežného života. Ich prioritou je integrovať ženy z krízových centier, ďalej pomôcť starým rodičom, ktorým boli zverené deti do osobnej náhradnej starostlivosti. No ozývajú sa im aj osamelí otcovia, ktorí si nevedia poradiť. Minulý rok sme […]

Čítať viac
2% z daní pre Nadáciu J&T
01.02.2018

Vážení podporovatelia Nadácie J&T, ďakujeme Vám za doterajšiu prejavenú dôveru, ktorú nám preukazujete buď finančnými darmi alebo poukazovaním 2% z dane. Keďže je tu opäť daňové obdobie, dávame Vám možnosť aj tento rok poukázať Nadácii 2% z daní fyzických osôb za rok 2017. Ubezpečujeme Vás, že všetky prijaté príspevky sú použité výlučne na pomoc konkrétnych žiadateľov, keďže […]

Čítať viac