Deti v ohrození
23.11.2017

Viac ako 75-tisíc detí je v ohrození, pričom aj počet sexuálne zneužívaných detí na Slovensku je veľmi vysoký. Práve tieto deti sú však z hľadiska systému ochrany detí „nejneviditeľnejšie“, čo spôsobuje, že  prepadávajú systémom  pomoci. Občianske združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze, ktoré Nadácia J&T dlhodobo podporuje a je súčasťou projektu Family – rodina na prvom mieste, vybudovalo […]

Čítať viac
Rodina na prvom mieste
25.10.2017

Nadácia J&T začiatkom roka 2017 spustila pilotne v Žilinskom kraji projekt Family – rodina na prvom mieste, v rámci ktorého sa snažíme pomôcť rodinám v situácii, ktorú bez cudzej pomoci nedokážu sami vyriešiť. „Vznikol z dôvodu, že naozaj na Slovensku zlyháva veľmi veľa rodín práve preto, že neriešia svoju situáciu včas. Preto je veľmi dôležité, ak sa […]

Čítať viac
Pomáhajú rodinám
23.10.2017

Už 19 rokov v Rajeckých Tepliciach funguje nezisková organizácia Áno pre život, ktorá je súčasťou kampane Family – rodina na prvom mieste. Organizácia pomáha rodinám v kritických situáciách, riešia problémy, s ktorými si sami pomôcť nedokážu, mnohým pomohli pri hľadaní práce a zásadne tým zmenili ich život. Fungovanie a spoluprácu s organizáciou v rámci kampane si môžete pozrieť kliknutím na […]

Čítať viac
Dostupnejší Osobný bankrot
11.10.2017

Osobný bankrot je hovorový pojem, ktorý sa používa na označenie zákonom upraveného procesu, ktorým sa fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba nepodnikateľ môže zbaviť svojich dlhov. Pojem osobný bankrot neobsahuje žiadny právny predpis Slovenskej republiky. Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „zákon“) pod týmto pojmom rozumie oddlženie konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Podstatou je, aby sa fyzická […]

Čítať viac
POVINNOSŤ PODANIA NÁVRHU NA VYKONANIE EXEKÚCIE ELEKTRONICKOU FORMOU
01.08.2017

V zmysle § 48 ods.7 a 8 zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok návrh na vykonanie exekúcie sa podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý je zverejnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti. Listiny, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu na vykonanie exekúcie, sa podávajú elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu […]

Čítať viac
Aspoň na chvíľu zabudnúť
24.07.2017

Rodinám z Kysúc, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii, ponúka pomocnú ruku Poradenské centrum Náruč z Čadce. S občianskym združením Náruč – Pomoc deťom v kríze máme nadviazanú dlhodobú spoluprácu od roku 2012 a sú súčasťou kampane Family – rodina na prvom mieste. Náruč dokáže zariadiť pomoc rôznych odborníkov a postarať sa o bezpečie pre deti, ktoré […]

Čítať viac
Pomoc rodičom a deťom
04.07.2017

Aj keď svoje deti nadovšetko milujeme, pri ich výchove to nie je vždy jednoduché. V takých chvíľach je potrebné, aby rodičom niekto poradil alebo sa s nimi aspoň porozprával. A práve pri týchto problémoch vie podať pomocnú ruku žilinská nezisková organizácia Rozum a Cit, ktorá sa venuje náhradným rodinám, ktorá je súčasťou kampane Family a […]

Čítať viac
Neuvedenie otca v rodnom liste? Veľká chyba!
20.06.2017

Ak sa žene narodí dieťa počas trvania manželstva, nemusí v súvislosti s určením otcovstva riešiť prakticky nič. Automaticky totiž platí, že za otca dieťaťa budú úrady považovať jej manžela. Slobodné matky sa však zvýšenej administratívnej záťaži nevyhnú, preto sa mnohé rozhodnú radšej otca dieťaťa do rodného listu neuvádzať. Tento krok však nie je najšťastnejší, keďže […]

Čítať viac
S prázdnou taškou sa do školy nechodí
12.06.2017

Slovenská katolícka charita pripravila aj v tomto roku zbierku školských pomôcok, ktorá pomáha znevýhodneným školákom pripraviť sa na nový školský rok. Vďaka takto získaným pomôckam pôjdu deti zo sociálne slabých rodín, krízových centier alebo detských domovov do školy pripravené a získajú tak šancu na kvalitnejšie vzdelanie. Viac informácií nájdete kliknutím na nasledujúci odkaz: http://www.charita.sk/pomocky/.

Čítať viac