Za neplatenie smetí nebudú môcť byť potrestané deti
08.01.2020

Za odvoz smetí musí platiť každý, aj maloleté dieťa. No keďže dieťa nezarába, túto povinnosť majú za dieťa rodičia. A tí, pokiaľ si túto povinnosť nesplnia, automaticky robia zo svojich detí dlžníkov. Prichádza ale zmena zákona, ktorá zabezpečí, aby voči deťom nemohla byť vedená exekúcia za neplatenie. K tomuto kroku sa pristúpilo po tom, ako sa zistilo, […]

Čítať viac
Prehľad zmien od januára 2020
16.12.2019

Od 1.1.2020 vstupuje do platnosti väčšina zmien v poberaných dávkach, niektoré budú v platnosti v priebehu roka 2020. Nastáva zmena vo výške minimálnej mzdy, ktorá sa navyšuje na 580 €, v súvislosti s jej nárastom sa zvyšujú príplatky za prácu v noci a cez víkend. Zamestnanci, ktorí nedovŕšili 33 rokov a trvalo sa starajú o dieťa, budú mať od začiatku budúceho roka nárok až […]

Čítať viac
Vzdelávací seminár k otázkam výživného úspešne za nami
22.11.2019

K schválenému projektu Vytvorenie medzisektorovej platformy pre zlepšenie miestnych a regionálnych politík pre rodiny v rámci operačného programu Efektívna verejná správa, kód projektu 314011L913 sa dňa 13.11.2019 v Žiline konal vzdelávací seminár s názvom Konkrétne problémy k otázkam výživného. Bol určený pre odborníkov zo štátnych i verejných inštitúcií, tiež pre odborníkov z neziskového sektora, ktorí pracujú s rodinami a cieľovou skupinou, ktorej sa táto problematika […]

Čítať viac
Začala sa zbierka potravín
21.11.2019

V spolupráci so spoločnosťou Tesco Stores SR, a.s. sa koná najväčšia potravinová zbierka na Slovensku, ktorá je určená tým rodinám, ktoré to najviac potrebujú. V minulom roku sa podarilo vyzbierať viac ako 140 ton trvanlivých potravín, ktoré sa následne prerozdelili rodinám v núdzi. Tento rok sa do zbierky môže zapojiť naozaj každý, stačí, ak navštívite niektoré z odberných miest […]

Čítať viac
Dajme darovaniu zmysel
29.10.2019

Tak znie najnovšia výzva občianskeho združenia Misia mladých, ktoré od januára 2003 pomáha rodinám v ťažkej životnej situácii z regiónu Hornej Oravy. Ich primárnym cieľom je alternatívne využitie voľného času detí a mladých ľudí, prevencia drogových závislostí a priblíženie duchovných a kultúrnych hodnôt deťom a mladým ľuďom. Sú zástancami myšlienky, že každá pomoc si vyžaduje nielen srdce, ale aj rozum. Pretože […]

Čítať viac
Spolu dokážeme viac
17.10.2019

Dňa 15.10.2019 sa v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja konala medzinárodná odborná  konferencia Pomoc dieťaťu ohrozenému násilím: Spolu dokážeme viac II. Na jednom mieste sa stretlo viacero slovenských i zahraničných odborníkov, ktorí odprezentovali najnovšie poznatky v práci s deťmi ohrozeným násilím. Dostáva sa ohrozenému dieťaťu reálnej pomoci? O tejto téme je veľmi potrebné nahlas hovoriť a aj tie najmenšie náznaky je […]

Čítať viac
V systéme adopcií musí byť dieťa na prvom mieste
30.09.2019

Zrealizoval sa prieskum systému adopcií, kde sa zistilo, do akej miery sa v procese osvojenia zohľadňuje najlepší záujem dieťaťa. Preskúmala sa aktuálna legislatíva a postupy jednotlivých Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré popri súdoch zohrávajú v priebehu osvojení významnú úlohu. Na základe výsledkov prieskumu vidieť priestor na zlepšenie systému predovšetkým v potrebe zmeny vnímania […]

Čítať viac
Ďalšia úspešná spolupráca v Žilinskom kraji
05.09.2019

Už vyše roka podáva pomocnú ruku rodinám v núdzi Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny, s ktorou Nadácia J&T po stretnutiach s PhDr. Gabrielou Podolánovou z odboru sociálnych vecí nadviazala Memorandum o spolupráci. Obe nadácie totiž spája jeden cieľ, a to pomáhať rodinám v ťažkej životnej situácii nielen finančne, ale aj potrebným poradenstvom. Popri […]

Čítať viac
Zmena pri posudzovaní invalidity
03.09.2019

Podľa nových pravidiel platných od 1.9.2019 môže posudkový lekár Sociálnej poisťovne určiť, že prítomnosť poistenca pre poistenie zdravotného stavu pred posudkovým lekárom nie je potrebná a jeho zdravotný stav posúdi na základe doložených lekárskych odborných nálezov v neprítomnosti poistenca. Týka sa to ale predovšetkým ťažkých, liečbou neovplyvniteľných stavov, ako napríklad pri onkologických ochoreniach, po cievnych mozgových príhodách, […]

Čítať viac