Začala sa zbierka potravín
21.11.2019

V spolupráci so spoločnosťou Tesco Stores SR, a.s. sa koná najväčšia potravinová zbierka na Slovensku, ktorá je určená tým rodinám, ktoré to najviac potrebujú. V minulom roku sa podarilo vyzbierať viac ako 140 ton trvanlivých potravín, ktoré sa následne prerozdelili rodinám v núdzi. Tento rok sa do zbierky môže zapojiť naozaj každý, stačí, ak navštívite niektoré z odberných miest […]

Čítať viac
Dajme darovaniu zmysel
29.10.2019

Tak znie najnovšia výzva občianskeho združenia Misia mladých, ktoré od januára 2003 pomáha rodinám v ťažkej životnej situácii z regiónu Hornej Oravy. Ich primárnym cieľom je alternatívne využitie voľného času detí a mladých ľudí, prevencia drogových závislostí a priblíženie duchovných a kultúrnych hodnôt deťom a mladým ľuďom. Sú zástancami myšlienky, že každá pomoc si vyžaduje nielen srdce, ale aj rozum. Pretože […]

Čítať viac
Spolu dokážeme viac
17.10.2019

Dňa 15.10.2019 sa v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja konala medzinárodná odborná  konferencia Pomoc dieťaťu ohrozenému násilím: Spolu dokážeme viac II. Na jednom mieste sa stretlo viacero slovenských i zahraničných odborníkov, ktorí odprezentovali najnovšie poznatky v práci s deťmi ohrozeným násilím. Dostáva sa ohrozenému dieťaťu reálnej pomoci? O tejto téme je veľmi potrebné nahlas hovoriť a aj tie najmenšie náznaky je […]

Čítať viac
V systéme adopcií musí byť dieťa na prvom mieste
30.09.2019

Zrealizoval sa prieskum systému adopcií, kde sa zistilo, do akej miery sa v procese osvojenia zohľadňuje najlepší záujem dieťaťa. Preskúmala sa aktuálna legislatíva a postupy jednotlivých Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré popri súdoch zohrávajú v priebehu osvojení významnú úlohu. Na základe výsledkov prieskumu vidieť priestor na zlepšenie systému predovšetkým v potrebe zmeny vnímania […]

Čítať viac
Ďalšia úspešná spolupráca v Žilinskom kraji
05.09.2019

Už vyše roka podáva pomocnú ruku rodinám v núdzi Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny, s ktorou Nadácia J&T po stretnutiach s PhDr. Gabrielou Podolánovou z odboru sociálnych vecí nadviazala Memorandum o spolupráci. Obe nadácie totiž spája jeden cieľ, a to pomáhať rodinám v ťažkej životnej situácii nielen finančne, ale aj potrebným poradenstvom. Popri […]

Čítať viac
Zmena pri posudzovaní invalidity
03.09.2019

Podľa nových pravidiel platných od 1.9.2019 môže posudkový lekár Sociálnej poisťovne určiť, že prítomnosť poistenca pre poistenie zdravotného stavu pred posudkovým lekárom nie je potrebná a jeho zdravotný stav posúdi na základe doložených lekárskych odborných nálezov v neprítomnosti poistenca. Týka sa to ale predovšetkým ťažkých, liečbou neovplyvniteľných stavov, ako napríklad pri onkologických ochoreniach, po cievnych mozgových príhodách, […]

Čítať viac
Informačné brožúry pomáhajú rodinám detí s rakovinou
08.08.2019

Najväčšia detská nemocnica na Slovensku spustila nový typ komunikácie, ktorou učí deti, ako sa nebáť nemocnice. Národný ústav detských chorôb (ďalej len NÚDCH) odštartoval komunikačnú kampaň, kde detskí herci vysvetľujú, ako to pri jednotlivých vyšetreniach vyzerá. Zameriavajú sa ale aj na rodičov, ktorým sa snažia podať čo najviac užitočných informácií vo forme Sprievodcu pre rodičov a […]

Čítať viac
Národná linka pre ženy zažívajúce násilie
26.07.2019

Ženy zažívajúce násilie môžu od roku 2015 naďalej využívať bezplatnú nonstop linku 0800 212 212, ktorá je realizovaná v rámci národného projektu Prevencia a eliminácia násilia na ženách, ktorý implementuje Inštitút pre výskum práce a rodiny a je financovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu. Poradkyne na linke poskytujú krízovú pomoc a všetky potrebné informácie, pripravené sú hovoriť o všetkých druhoch […]

Čítať viac
Kampaň boja proti domácemu násiliu má zabrániť tisícke útokom
09.07.2019

Ročne je na Slovensku spáchaných viac ako 1 600 trestných činov domáceho násilia, no pre strach obetí hlásiť násilné správanie ich môže byť oveľa viac. Ministerstvo vnútra preto spustilo kampaň Od zajtra, ktorá je zameraná na boj proti týraniu v domácnosti. Podľa vyjadrení ministerky vnútra Denisy Sakovej je najdôležitejšie včasné rozpoznanie týraných osôb a ich […]

Čítať viac
Rodičia prvákov získajú príspevok na kúpu školských potrieb
01.07.2019

Rodičia detí nastupujúcich do prvého ročníka základných škôl dostanú 100-eurový príspevok na kúpu školských potrieb. Návrh novely zákona o prídavku na dieťa definitívne schválil parlament. Cieľom novely zákona je podľa poslancov zavedenie jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa, ktoré predstavuje adresnú, priamu finančnú podporu štátu rodičom detí, ktoré nastúpia do prvého ročníka základnej školy. Rodičia dostanú […]

Čítať viac