Nadácia J&T bola založená s cieľom pomáhať ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Zameriavame sa predovšetkým na nasledovné oblasti:

  • Náhradná rodinná starostlivosť, kde náhradným rodinám prispievame predovšetkým na bežný chod domácnosti, na štandardné vybavenie domácnosti, podporu vzdelávania a podporu osamostatnenia detí po skončení pestúnskej starostlivosti, náhradnej osobnej starostlivosti, odchovancov detského domova a pod.
  • Pomoc ľuďom v núdzi, kde osamelým rodičom a rodinám s malými deťmi pomáhame pri ich nepriaznivej životnej situácii
  • Pomoc ľuďom chorým a s handicapom, kde prispievame predovšetkým na kúpu vybraných základných kompenzačných pomôcok

Každú žiadosť riešime individuálne a pomáhame len žiadateľom, ktorí sa aktívne snažia zlepšiť svoju situáciu a majú vybavené alebo zažiadané o všetky dávky a príspevky, na ktoré majú zo zákona nárok.

Viac informácií o podpore Nadácie J&T nájdete na webovej stránke www.nadaciajt.sk

PreferujemE vyplnenie žiadosti kliknite na odkaz nižšie:

http://online.nadaciajt.sk/nadace-formulare-family/ZadostFo.do

Preferujeme vyplnenie žiadosti on – line. V prípade, že nemáte možnosť vyplniť Vašu žiadosť on – line, kontaktujte nás na mailovej adrese: poradna@nadaciajt.sk

alebo na bezplatnej telefónnej linke 0800 121 682 a zašleme Vám ju poštou.