Nadácia J&T bola založená s cieľom pomáhať ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Zameriava sa na nasledovné oblasti:

  • Náhradná rodinná starostlivosť – podporuje náhradné rodiny, ktoré prijali dieťa/deti, ktoré nemôžu z akéhokoľvek dôvodu vyrastať v biologickej rodine. Príspevky sú určené na udržanie i zaistenie stabilného bývania, vrátane nutných potrieb pre zdravý rozvoj a vzdelanie zverených detí.
  • Pomoc ľuďom v núdzi – pomáha osamelým rodičom a rodinám s nezaopatrenými deťmi, ktoré sa dostali do nepriaznivej sociálnej situácie. Rodiny vzniknutú situáciu aktívne riešia a predovšetkým potrebujú určitú podporu na udržanie i zaistenie stabilného bývania, vrátane nutných potrieb pre zdravý rozvoj a vzdelanie detí.
  • Pomoc ľuďom chorým a s handicapom – prispieva na kúpu vybraných základných kompenzačných pomôcok (ak je v rodine nezaopatrené dieťa).

Každú žiadosť rieši individuálne a pomáha len žiadateľom, ktorí sa aktívne snažia zlepšiť svoju situáciu a majú vybavené alebo zažiadané o všetky dávky a príspevky, na ktoré majú zo zákona nárok.

Viac informácií o podpore Nadácie J&T nájdete na webovej stránke Nadácia J&T.