Prečo začíname kampaň pilotnou fázou?

Kampaň spustíme v Žilinskom kraji, pretože v tejto lokalite máme nadviazané úspešné dlhodobé spolupráce s viacerými neziskovými organizáciami.

 

V období jedného roka (január 2017 – december 2017) plánujeme:

  • zosieťovanie neziskového sektoru v Žilinskom kraji,
  • podporiť a doplniť potrebné služby týchto neziskových organizácií,
  • zorganizovať – pracovné stretnutia neziskových organizácií,
  • zorganizovať – pracovné stretnutia samosprávy, obcí a štátneho sektora,
  • vypracovať príručku pre terénnych sociálnych pracovníkov,
  • pomoc rodinám v kríze – úspešne sanovať 50 rodín.

 

Na základe výstupov budeme v budúcnosti pokračovať v ďalších regiónoch Slovenska.