Prečo projekt Family – rodina na prvom mieste?

Prostredníctvom projektu sa snažíme znížiť počet rodín v kríze, ktoré nevedia, kde hľadať pomoc alebo nevedia, akým spôsobom o ňu požiadať. Doplnili sme a súčasne skvalitnili služby psychologickej starostlivosti, základnej právnej pomoci a sociálneho poradenstva pre rodiny v kríze. Podporné služby pre rodiny, ktoré sa ocitnú v kríze, dávajú priestor na včasné zachytenie a poskytnutie pomoci. Rodina sa tak môže vyhnúť katastrofálnym dôsledkom, ktorými môžu byť rozpad biologickej rodiny, zanedbanie výchovy, neschopnosť postarať sa o svoje deti, rozvod a psychické problémy.

Na Slovensku každoročne z dôvodu nevyhľadania komplexnej pomoci zlyhávajú stovky rodín. Ide o rodiny a osamelých rodičov, ktorých nepriaznivá životná situácia priamo ohrozuje zachovanie biologickej rodiny a zabraňuje rodičom možnosť poskytnúť svojim deťom základné životné potreby pre ich zdravý vývoj,  výchovu a starostlivosť (napr. strata bývania alebo zamestnania, choroba – dlhodobá PN, zadlženosť – exekúcie, nevymožiteľnosť výživného atď.). Pri pomoci rodine je dôležitá komplexná pomoc a spolupráca viacerých odborníkov – psychológov, právnikov, sociálnych pracovníkov, ekonomických a finančných poradcov. Dôvodom je, že dnešná rodina neraz bojuje nie s jedným, ale s viacerými problémami, ktoré sú navzájom prepojené. Preto rodina v kríze častokrát nedokáže sama vyriešiť svoju nepriaznivú situáciu, a to ohrozuje rodinu a zdravý vývoj detí. Predchádzať problémom je vždy lepšie, ako sa ocitnúť v situácii, kedy sa problém stáva neriešiteľným. Každá rodina sa môže dostať do krízy. Nielen chudoba spôsobuje krízu, ale aj naopak, aj strach z riešenia problémov môže viesť k chudobe.

Cieľom projektu Family – rodina na prvom mieste je skvalitniť a doplniť chýbajúce služby, ktoré dokážu komplexne pomôcť rodine v kríze. Doplnením služieb sme chceli predchádzať krízovým situáciám, pomôcť zorientovať sa v možnostiach riešenia a často aj zachrániť rodinu.

Aj vďaka našej spolupráci s organizáciami sme od vzniku projektu podporili mnoho rodín a dostalo sa k nim viac pomoci aj v oblasti sociálneho, psychologického a právnického poradenstva. Na základe úspešnosti projektu chceme našu sieť spolupráce rozširovať aj do iných regiónov v rámci Slovenska.