Nové Rodinné centrum pomoci a Nadácia Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len ŽSK) pre podporu rodiny víta verejnosť od 1. marca v priestoroch Považskej galérie umenia v Žiline.

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny v 2. kole pomohla 27 žiadateľom sumou 12 960 Eur, Rodinné centrum pomoci poskytlo poradenstvo a podporu 44 záujemcom. Na účet verejnej zbierky na pomoc rodinám v zložitej situácii prispelo aj mesto Ružomberok a súkromní darcovia sumou 5 500 Eur. Pripravuje sa otvorenie cukrárne DARKA, kde budú pracovať ľudia zo znevýhodnením a návštevníci si budú môcť pochutiť na sladkých výrobkoch  z chránenej dielne. V Rodinnom centre pomoci poskytujú právne a základné sociálne poradenstvo, môžu pomôcť s kontaktom na mediátorov, psychológov i špeciálnych pedagógov.

Pracovníci sa stretávajú s mnohými pohnutými osudmi ľudí, ktorí sa ťažko boria s chorobou, sociálnym vylúčením, osamelosťou a mnohými inými prekážkami. Pomohli napríklad rodine, ktorej kúpa a inštalácia čerpadla do staršieho rodinného domu umožnila používať sprchu a tečúcu vodu z kohútika (ide o rodinu s 2 deťmi, ktorí žijú v dosť zničenom dome, celý život pracovali, stíhajú ich však choroby a aj pracovný úraz a boli neskutočne vďační za pomoc). Osamelej matke 4 detí kúpili bicykel, aby sa po práci ľahšie mohla presunúť do materskej školy pre dieťa a do ďalšej práce (brigáda), ktorou sa snaží zabezpečiť rodinu. Podporili aj študentku Umeleckej strednej školy, nádejnú umelkyňu,  ktorá žije s chorými rodičmi v materiálnom nedostatku a pre jej napredovanie v škole je potrebné základné technické vybavenie.

Vďaka sponzorom získali notebooky pre mnohodetné rodiny pod hranicou chudoby, podarilo sa sponzorsky zabezpečiť nábytok, rekonštruovať nevyhnutné sanitárne priestory v byte, kúpiť a inštalovať žumpu do domčeka, ktorý nemal nijakú kanalizáciu…. Mnohí ľudia nie sú ľahostajní ku svojmu okoliu či susedom, všímajú si problémy a dokonca priložia ruku k dielu. Podávajú nasledovaniahodný príklad spolupatričnosti a nádeje.

V Rodinnom centre pomoci pomáhajú hľadať zariadenie pre viacdetné rodiny, kontaktujú odborníkov a dohodnú stretnutia, vyhľadávajú ďalšie zdroje možnej pomoci, ponúkajú hmotnú pomoc – potraviny, šaty, vybavenie domácnosti, školské potreby, oslovujú sponzorov – PRIDAJTE SA K NÁM! VAŠU OCHOTU A POMOC POTREBUJÚ MNOHÍ S ŤAŽKÝM OSUDOM. Všetky získané finančné prostriedky sú využité výhradne pre ľudí, ktorí to potrebujú.

http://www.zilinskazupa.sk/sk/samosprava/nadacia-zsk-centrum-rodinu/