Bezplatná linka
0800 121 682


Nebojte sa požiadať o pomoc. Vytvárame bezpečný priestor pre Vaše problémy a budeme Vás smerovať na služby, ktoré Vám môžu pomôcť.

Podporujeme nasledovné služby

Sociálne

poradenstvo pre rodiny, finančná gramotnosť, terénna a ambulantná sociálna práca, výchovné a vzdelávacie programy

Právne

súdne spory, zastupovanie, rozvody, BSM, dedičské konanie, výživné, právne poradenstvo

Psychologické

psychologické vyšetrenie, terapie pre rodičov, deti

Partneri a podporovatelia