Požiadať o pomoc

Kontakt

Ing. Viera Mamojková

koordinátorka projektu Family – rodina na prvom mieste 

mamojkova@nadaciajt.sk

Nadácia J&T
Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava

poradna@nadaciajt.sk