Požiadať o pomoc

Prečo projekt?

Na Slovensku každoročne z dôvodu nevyhľadania komplexnej pomoci zlyhávajú stovky rodín. Ich nepriaznivá životná situácia priamo ohrozuje zachovanie biologickej rodiny. Rodičia strácajú schopnosť poskytnúť svojim deťom základné životné potreby pre ich zdravý vývoj, výchovu a starostlivosť.

Projekt sme spustili v roku 2017 v Žilinskom kraji. Cieľom je znížiť počet rodín v kríze doplnením a skvalitnením sociálnych, psychologických a právnych služieb pre ohrozené rodiny prepojením neziskových organizácií, ktoré podporujeme.

Úspech projektu priniesol, že našu ”Family” sme v roku 2022 rozšírili do Trenčianskeho kraja a v roku 2023 do Banskobystrickeho kraja.