Požiadať o pomoc

Dôležité odkazy

POMOC V HMOTNEJ NÚDZI

http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/hmotna-nudza/pomoc-v-hmotnej-nudzi.html?page_id=363675

NÁHRADNÉ VÝŽIVNÉ

http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/hmotna-nudza/nahradne-vyzivne.html?page_id=227

DOTÁCIE PRE DETI

http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/hmotna-nudza/dotacie-pre-deti.html?page_id=228

PRÁVNE PREDPISY

http://www.upsvar.sk/pravne-predpisy/pravne-predpisy-pre-oblast-socialnych-veci-a-rodiny/pravne-predpisy-pre-oblast-pomoci-v-hmotnej-nudzi-1.html?page_id=268780

VZORY ŽIADOSTÍ PRE OBLASŤ SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

http://www.upsvar.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-socialnych-veci-a-rodiny.html?page_id=13142

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

https://www.employment.gov.sk/sk/

PODPORA RODÍN S DEŤMI – PEŇAŽNÁ POMOC

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/podpora-rodinam-detmi/penazna-pomoc/

NÁHRADNÉ VÝŽIVNÉ

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/podpora-rodinam-detmi/nahradne-vyzivne/

NÁHRADNÁ STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/podpora-rodinam-detmi/nahradna-starostlivost-dieta/

PRÍSPEVOK NA POHREB

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/prispevok-pohreb/

POMOC V HMOTNEJ NÚDZI

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/

ŤAŽKÉ ZDRAVOTNÉ POSTIHNUTIE

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/

PODPORA ZAMESTNANOSTI – POMOC OBČANOM

https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/podpora-zamestnanosti-sluzby-zamestnanosti/pomoc-obcanom/

VZORY ŽIADOSTÍ PRE OBLASŤ SLUŽIEB ZAMESTNANOSTI

http://www.upsvar.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-sluzieb-zamestnanosti.html?page_id=13141

ÚRADY PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY V ŽILINSKOM KRAJI

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

SOCIÁLNA POISŤOVŇA

http://www.socpoist.sk/?target=_blank