Pomoc v hmotnej núdzi

http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/hmotna-nudza/pomoc-v-hmotnej-nudzi.html?page_id=363675

Náhradné výživné

http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/hmotna-nudza/nahradne-vyzivne.html?page_id=227

Dotácie pre deti

http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/hmotna-nudza/dotacie-pre-deti.html?page_id=228

Právne predpisy

http://www.upsvar.sk/pravne-predpisy/pravne-predpisy-pre-oblast-socialnych-veci-a-rodiny/pravne-predpisy-pre-oblast-pomoci-v-hmotnej-nudzi-1.html?page_id=268780

Vzory žiadostí pre oblasť sociálnych vecí a rodiny

http://www.upsvar.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-socialnych-veci-a-rodiny.html?page_id=13142

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

https://www.employment.gov.sk/sk/

Podpora rodín s deťmi – Peňažná pomoc

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/podpora-rodinam-detmi/penazna-pomoc/

Náhradné výživné

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/podpora-rodinam-detmi/nahradne-vyzivne/

Náhradná starostlivosť o dieťa

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/podpora-rodinam-detmi/nahradna-starostlivost-dieta/

Príspevok na pohreb

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/prispevok-pohreb/

Pomoc v hmotnej núdzi

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/

Ťažké zdravotné postihnutie

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/

Podpora zamestnanosti – pomoc občanom

https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/podpora-zamestnanosti-sluzby-zamestnanosti/pomoc-obcanom/

Vzory žiadostí pre oblasť služieb zamestnanosti

http://www.upsvar.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-sluzieb-zamestnanosti.html?page_id=13141

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v Žilinskom kraji

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

Sociálna poisťovňa

http://www.socpoist.sk/?target=_blank