Požiadať o pomoc

BEZPLATNÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO V ŽILINE

Jedným z partnerov projektu Family je prirodzene Žilinský samosprávny kraj, ktorý poskytuje pomoc prostredníctvom poradenských centier.  Pomoc v takýchto centrách vyhľadávali predovšetkým klienti, ktorí majú strach zdôveriť sa niekomu inému. Výhodou je, že špecialistov ďalej kontaktuje poradca, nie občan, ktorý nemusí chodiť od dverí k dverám a hľadať pomoc. Stačí, ak navštívi jednu kanceláriu a zodpovední zamestnanci sa postarajú, aby sa jeho problém posunul k príslušnému špecialistovi. „Naši zamestnanci sa stretávajú s rôznymi problémami. Najčastejšie ide o otázky exekúcií a rôznych úradných záležitostí, kde sa snažíme ľuďom uľahčiť a vysvetliť potrebné procesy. Riešime však aj problémy s bývaním a bohužiaľ, stretávame sa tiež s domácim násilím, týranými ženami a deťmi, či dokonca seniormi.“, vysvetlila riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK Marta Pauková.

Kontakty na jednotlivé Centrá sociálneho poradenstva v ŽSK:

okres Čadca
Poradenské centrum Čadca, Horelica 107, Čadca, jdurcakova@vuczilina.sk,  0915 857 404

okres Kysucké Nové Mesto
Poradenské centrum Kysucké Nové Mesto, Belanského 12, Kysucké Nové Mesto, poradca.fantaziaknm@vuczilina.sk, 0907 839 398

okres Dolný Kubín
Poradenské centrum Dolný Kubín, M. Hattalu 2161, Dolný Kubín,  porad.centrumorava@gmail.com, 0917 328 555

okres Námestovo
Poradenské centrum Zákamenné, Zákamenné 559, Zákamenné, dsszakam@vuczilina.sk, 0907 906 944

okres Liptovský Mikuláš
Poradenské centrum Liptovský Mikuláš, Palúčanská 25, Liptovský Mikuláš, poradenskecentrumlm@gmail.com, 0917 120 326
Poradenské centrum Liptovský Hrádok, Sady M. R. Štefánika 66/3, 033 01 Liptovský Hrádok, csseden@vuczilina.sk, 0907 839 338

okres Ružomberok
Poradenské centrum Ružomberok, Riadok 8, Ružomberok beata.kloptova@vuczilina.sk, 0907 839 309
Poradenské centrum Likavka, Likavka 9, Likavka mfuzy@vuczilina.sk, 0907 839 371

okres Žilina
Poradenské centrum Turie, Turie 296, Turie, cssturie.poradca@vuczilina.sk,  041 500 15 26
Poradenské centrum Terchová, A. Hlinku 234, Terchová,  jhanuliakova@vuczilina.sk, 0907 947 628