Požiadať o pomoc

DAJME DAROVANIU ZMYSEL

Tak znie najnovšia výzva občianskeho združenia Misia mladých, ktoré od januára 2003 pomáha rodinám v ťažkej životnej situácii z regiónu Hornej Oravy. Ich primárnym cieľom je alternatívne využitie voľného času detí a mladých ľudí, prevencia drogových závislostí a priblíženie duchovných a kultúrnych hodnôt deťom a mladým ľuďom. Sú zástancami myšlienky, že každá pomoc si vyžaduje nielen srdce, ale aj rozum. Pretože srdce predstavuje intuíciu, vodítko, ktoré nás môže priviesť na správny smer alebo nájsť človeka, ktorý potrebuje pomoc. No rozum zase usmerňuje naše konanie, aby sme boli schopní nájsť vhodné riešenie a neovládli nás len naše emócie. Finančná pomoc má prísť len v nevyhnutných prípadoch a občianske združenie sa snaží prioritne aktivizovať ľudí a tým zvyšovať ich sebestačnosť. A keďže Nadácia a občianske združenie našli spoločné prieniky v smerovaní a poslaní, teší nás, že prijali ponuku na spoluprácu, vyjadrili súhlas na prepojenie na organizácie v rámci kampane Family a súhlasili aj s prizvaním k vzdelávacím aktivitám, ktoré Nadácia pripravuje v rámci schváleného projektu na Ministerstve vnútra v operačnom programe Efektívna verejná správa.

Ak Vás činnosť občianskeho združenia presvedčila a chcete pomôcť konkrétnej oravskej rodine, radi Vás usmernia pri výbere rodiny a zmysluplného a praktického darčeka pre nich. Viac informácií nájdete na ich webovej stránke.