Požiadať o pomoc

ĎALŠIA ÚSPEŠNÁ SPOLUPRÁCA V ŽILINSKOM KRAJI

Už vyše roka podáva pomocnú ruku rodinám v núdzi Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny, s ktorou Nadácia J&T po stretnutiach s PhDr. Gabrielou Podolánovou z odboru sociálnych vecí nadviazala Memorandum o spolupráci. Obe nadácie totiž spája jeden cieľ, a to pomáhať rodinám v ťažkej životnej situácii nielen finančne, ale aj potrebným poradenstvom. Popri Nadácii Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny funguje aj Rodinné centrum, ktoré slúži na prevenciu patologických javov a krízy v rodine a zároveň poskytujú právne a základné sociálne poradenstvo, môžu pomôcť s kontaktom na mediátorov a psychológov i špeciálnych pedagógov. Finančnú pomoc rodinám prerozdeľujú v rámci grantových výziev, v 2. kole pomohli 27 žiadateľom sumou 12 960 €, Rodinné centrum pomoci poskytlo poradenstvo a podporu 44 záujemcom.

Aktuálne sa môžu žiadatelia zo Žilinského kraja uchádzať o podporu v 3. kole, žiadosti o finančnú pomoc je možné zasielať do 18.9.2019. Do rozhodovacieho procesu budú zaradené žiadosti od jednotlivcov, párov a rodiny:
– v sociálnej, ekonomickej a existenciálnej núdzi,
– ktorí sa v dôsledku živelnej pohromy, závažného a náhleho ochorenia alebo tragickej životnej udalosti nemôžu realizovať v riadnom sociálnom prostredí a
– kde živiteľ rodiny má zníženú pracovnú schopnosť, je fyzicky alebo psychicky handicapovaný.
Rozhodovanie o udelení finančnej pomoci realizujú na základe skúmania sociálnej a zdravotnej situácie žiadateľa, vychádzajú z údajov v popise žiadosti, prípadne z pripojenej alebo vyžiadanej dokumentácie a od uvedených kontaktných osôb. Kontrola situácie žiadateľa prebieha podľa potreby v teréne a využíva sa pomoc spolupracujúcich inštitúcií. Na finančnú podporu nemá žiadateľ nijaký právny nárok.

Žiadosť a bližšie informácie nájdete na nasledovnom odkaze.

ZDROJ: Žilinský samosprávny kraj