Požiadať o pomoc

DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI PORASTÚ, ZVÝŠI SA MOTIVÁCIA PRACOVAŤ

Od 1.4.2019 je platná novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorou sa upravuje posudzovanie žiadateľov o dávky v hmotnej núdzi a zvyšuje sa dávka, či aktivačný príspevok o 5%. Ako uvádza rezort práce, súčasťou novely sú aj motivačné opatrenia, aby si sociálne odkázaní ľudia hľadali prácu, aj keď len za minimálnu mzdu. Člen domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a pracuje aspoň za minimálnu mzdu, získa podľa Ministerstva nárok na aktivačný príspevok vo vyššej sume, a to viac ako 132 € mesačne. Ďalším posilnením motivácie nájsť si zamestnanie a pracovať je aj predĺženie obdobia poskytovania osobitného príspevku na 18 mesiacov, pričom vo vyššej sume sa bude poskytovať 12 mesiacov a v nižšej sume ďalších 6 mesiacov. Tiež sa zavádza valorizačný mechanizmus, vďaka ktorému sa budú dávky pravidelne od začiatku roka zvyšovať na základe úpravy sumy životného minima k 1. júlu predchádzajúceho kalendárneho roka. Novelou zákona sa upravujú i právne vzťahy pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi. Ide okrem iného o ústretové kroky smerom k rodinám so študujúcimi deťmi na Slovensku, ale aj v zahraničí, ale napríklad aj k rodinám, ktoré žijú v spoločných domácnostiach s dospelými pracujúcimi deťmi do 25 rokov.

Viac informácií o zmenách a prehľad dávok sa dozviete kliknutím na nasledovný odkaz.

ZDROJ: denník Pravda