Požiadať o pomoc

DETÍ SA NEPÝTAM, ČI CHCÚ BÝVAŤ S OTCOM ALEBO MAMOU

Konanie o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom patrí k najčastejším konaniam, o ktorom rozhodujú súdy a treba si v tomto prípade uvedomiť, že je už posledným riešením problémov v manželstve. Rozhodnutie jedného z manželov podať návrh na rozvod manželstva  je jedným z najzávažnejších životných rozhodnutí, pretože sa netýka len samotných manželov, ale dotýka sa priamo maloletých detí, ktoré z manželstva pochádzajú. Pokiaľ ale manželstvo nefunguje, nemá zmysel udržiavať ho iba v záujme detí. Samozrejme má na deti negatívny vplyv rozvod rodičov, no netreba zabúdať, že rovnako trpia v rozvrátenom manželstve. Veľakrát sú totiž svedkami hádok rodičov, v horšom prípade aj násilia. A v prípade, že tento stav v rodine dlhodobo pretrváva, môže negatívne pôsobiť na zdravý vývin dieťaťa. Z tohto dôvodu odborníci odporúčajú rozvrátené manželstvo rozviesť, pokiaľ teda naozaj neexistuje už žiadna možnosť vyriešenia rodinných problémov mimosúdnou cestou.

Platí, že ak jeden z rodičov vychádza zo súdnej siene ako víťaz, tak dieťa prehralo. Sudca Peter Rajňák bojuje za to, aby slovenské súdy boli špecializované a tvrdí, že rodinnému prípadu sa môže venovať len za predpokladu, že má na to čas. Celý rozhovor si môžete prečítať kliknutím na nasledovný odkaz.

ZDROJ: www.aktuality.sk