Požiadať o pomoc

DETI V OHROZENÍ

Viac ako 75-tisíc detí je v ohrození, pričom aj počet sexuálne zneužívaných detí na Slovensku je veľmi vysoký. Práve tieto deti sú však z hľadiska systému ochrany detí „nejneviditeľnejšie“, čo spôsobuje, že  prepadávajú systémom  pomoci. Občianske združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze, ktoré Nadácia J&T dlhodobo podporuje a je súčasťou projektu Family – rodina na prvom mieste, vybudovalo prvé Detské advokačné centrum, ktoré je organizačnou súčasťou Detského krízového centra Náruč. Centrum je vybudované ako bezpečné miesto, kde sa sústreďujú spoločné aktivity smerujúce k riešeniu situácie dieťaťa a jeho rodiny. Tím skúsených a odborne vyškolených pracovníkov poskytujú bezplatnú psychologickú, sociálnu a právnu pomoc, ktorá je doplnená podľa potreby aj o špeciálnu zdravotnú starostlivosť.

Viac o činnosti Detského advokačného centra si dozviete kliknutím na nasledujúci odkaz: http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/74507_televizne-noviny#(reportáž s názvom Deti v ohrození).