Požiadať o pomoc

DOKÁŽEME ZASTAVIŤ NÁSILIE NA DEŤOCH?

Pod pojmom násilie rozumieme akúkoľvek formu ubližovania, prejavu nadvlády, vyhrážania sa, zneužívania moci. Nezamieňajme si ho ale s konfliktom, v ktorom sa stretnú rovnocenné strany, pričom v násilí jedna strana zneužije prevahu moci. Nemusí ísť vždy o fyzický kontakt, ale o násilí hovoríme aj v prípade zastrašovania, vyhrážania, či pri psychickom nátlaku. Môže byť páchané medzi členmi rodiny, násilie môže páchať muž na žene, žena na mužovi, rodičia na deťoch, ale aj deti na rodičoch. Násilie páchané na deťoch pozorujeme takpovediac denne a všade, napr. facky rodičov, šikanovanie v škole, ponižovanie, pričom sa deje bez ohľadu na ekonomické a sociálne podmienky, kultúru, náboženstvo, či etnickú príslušnosť. Deti, ktoré prišli do kontaktu s týraním, majú často spomalený vývoj, problémy s učením, nízke sebavedomie, majú depresie a majú tendenciu preberať rovnaké vzorce násilného správania voči vlastným partnerom, deťom.

V panelovej diskusii, ktorú odvysielala RTVS v relácii Silná zostava, účastníci diskutovali práve o násilí páchanom na deťoch a či ho dokážeme zastaviť. Na diskusii sme mohli vidieť herečku Lujzu Garajovú Schramekovú, sociologičku Sylviu Porubänovú, blogerku Ľudmilu Kolesárovú a psychológa Róberta Braciníka z OZ Náruč – Pomoc deťom v kríze, s ktorým Nadácia dlhodobo spolupracuje. A ako to prebiehalo, si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz.

ZDROJ: RTVS