Požiadať o pomoc

DOPRAJME VŠETKÝM DEŤOM ROVNAKÉ ŠANCE NA VZDELÁVANIE

Už tradične na Medzinárodný deň detí vyhlásila Slovenská katolícka charita Zbierku školských pomôcok. Tá pomáha malým školákom zo sociálne slabších pomerov, krízových centier, či deťom z charitných detských domov na Slovensku naplniť ich školské tašky a uľahčuje im tak prístup k vzdelaniu. Nielen nové, ale aj použité, no stále funkčné školské pomôcky možno odovzdať do vyše 40-tich zberných miest na celom Slovensku, ich zoznam nájdete na nasledovnej webovej stránke. Zbierka sa končí 15. septembra.

Tlačová správa

ZDROJ: Slovenská katolícka charita