Požiadať o pomoc

FAMILY SPÁJA POMOC PRE OHROZENÉ RODINY

Bezmála 100 detí ročne musia v Žilinskom kraji úrady odobrať kvôli zlyhávaniu vlastných rodín. Zachrániť aspoň 50 takýchto rodín a znížiť tak počet detí, ktorým hrozí, že budú vyrastať mimo biologickej rodiny, je cieľom projektu ,,Family – rodina na prvom mieste“. Projekt, ktorý iniciovala Nadácia J&T, spája organizácie a občianske združenia, aby rodinám v kríze sprístupnil komplexnú pomoc na jednom mieste – na bezplatnej linke 0800/121 682 alebo stránke www.familykampan.sk.

Matka, ktorá sa sama stará o dve maloleté deti, z ktorých jedno má zdravotné problémy, zostala dlhodobo práceneschopná. Výživné jej bývalý partner platí len sporadicky. Matka ktorá momentálne čaká na schválenie invalidného dôchodku a priznanie opatrovateľského príspevku sa tak ocitla v existenčnej kríze a hrozí jej odobratie detí. Potrebuje podporné sociálne služby ale taktiež pomoc na preklenutie tohto obdobia.

Stará mama má v náhradnej osobnej starostlivosti ťažko zdravotne postihnutú vnučku. Po smrti manžela jej vznikol nedoplatok za spotrebu vody, ktorý nedokázala uhradiť. Dlh sa priebežne zvyšoval a momentálne jej hrozí z tohto dôvodu, že príde o bývanie a skončia obe na ulici.

,,To sú len dva z typických príkladov, s ktorými sa stretávame v praxi. Na Slovensku každoročne zlyhávajú stovky rodín, ktorých nepriaznivá životná situácia priamo ohrozuje výchovu a starostlivosť o ich deti. Až v 70 % prípadov rodina v kríze bojuje s viacerými problémami súčasne, a teda potrebuje pomoc nie v jednej, ale vo viacerých oblastiach. Napríklad pomoc psychológa, právnika aj sociálnu pomoc“ vysvetlila Gabriela Cabanová, riaditeľka Nadácie J&T.

,,Preto sme spojili neziskové organizácie poskytujúce pomoc v jednotlivých oblastiach, finančne podporili existujúce a doplnili chýbajúce služby – psychologické, právne a sociálne, zriadili bezplatnú telefónnu linku a webovú stránku, akýsi integrovaný systém záchrany pre rodiny“ doplnila.

Prvými spolupracujúcimi organizáciami zo Žilinského kraja sú neziskové organizácie Áno pre život, n. o. a Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. a občianske združenia Náruč – Pomoc deťom v kríze, občianske združenie, o.z., Dom nádeje, o.z., a Rozum a Cit, o.z.

Bezplatná telefónna linka 0800/121 682 a web www.familykampan.sk sú už k dispozícii. Na ich vytvorenie nadväzuje informačná kampaň, ktorej cieľom je, aby sa informácia o tejto pomoci dostala k tým, ktorí ju potrebujú, ale aj k ľuďom v ich okolí. ,,Projekt pracuje tiež s tradičnými nosičmi využívanými v masmediálnej komunikácii – médiá, reklama, letáky, web, sociálne siete. Chceme ale využiť aj menej tradičné kanály. Ľudí, ktorí s rodinami v kríze alebo ohrozenými deťmi priamo prichádzajú do styku v školách, na obecných úradoch alebo v cirkvi.

Pomoci rodinám sa venujeme už 10 rokov a ide o mimoriadne náročnú oblasť. Chceme preto projekt vyskúšať na jednom kraji ako bude fungovať, získať ďalšie skúsenosti z praxe a následne rozširovať aj do ďalších krajov“ uzavrela Gabriela Cabanová.

Prezentácia – tlačová konferencia

Tlačová správa