Požiadať o pomoc

INFORMAČNÉ BROŽÚRY POMÁHAJÚ RODINÁM DETÍ S RAKOVINOU

Najväčšia detská nemocnica na Slovensku spustila nový typ komunikácie, ktorou učí deti, ako sa nebáť nemocnice. Národný ústav detských chorôb (ďalej len NÚDCH) odštartoval komunikačnú kampaň, kde detskí herci vysvetľujú, ako to pri jednotlivých vyšetreniach vyzerá. Zameriavajú sa ale aj na rodičov, ktorým sa snažia podať čo najviac užitočných informácií vo forme Sprievodcu pre rodičov a deti s onkologickým ochorením a tiež aj vo forme brožúr pre jednotlivé diagnózy. Podľa vyjadrenia MUDr. Alexandry Kolenovej, PhD. majú zavedený už niekoľko rokov štandardný postup, ako informujú rodiny. S rodičmi komunikujú dvaja lekári a psychológ, nakoľko ich vnímajú ako súčasť tímu, ktorý sa o dieťa stará. No nie vždy si dokážu zapamätať množstvo informácií, preto je ideálne, ak sa k nim môžu vrátiť a podrobnejšie si ich naštudovať z relevantných zdrojov. Je totiž veľmi dôležité, aby rodičia a deti mali všetky informácie, ktoré potrebujú, aby vedeli, čo ich čaká. Rodičia sa často pýtajú na vyliečené deti, čo im dáva nádej a ľahšie zvládajú náročnú liečbu.

Materiály vznikli v spolupráci s neziskovou organizáciou Deťom s rakovinou. ,,Jedným z našich dlhodobých cieľov je osveta a šírenie informácií o detskej rakovine. Brožúrky jednotlivých diagnóz, ktorých je zatiaľ sedem, sú súčasťou štartovacích balíčkov, ktoré od nás rodiny dostávajú pri príchode na kliniku.“, povedala Mgr. Katarína Kösegiová, riaditeľka Deťom s rakovinou, n. o. NÚDCH postupne plánuje pripraviť materiály aj pre ostatné kliniky, nielen onkologickú.

Na Slovensku ročne ochorie na leukémiu (rakovina krvi) asi 40 detí. Dobrou správou však je, že táto skupina zaznamenala jeden z najväčších pokrokov v medicíne. Dlhé roky bola v liečbe leukémií základným liekom chemoterapia. Snahou vedeckej obce bolo nájsť niečo, čo pomôže aj pacientom s rezistentnou formou leukémie a zároveň bude mať menej vedľajších účinkov. Pacientom, u ktorých nezabrala chemoterapia, začali aplikovať imunoterapiu a biologickú liečbuV liečbe leukémií dnes lekári zachránia 8 z 10 detí.

ZDROJ: Národný portál zdravia