Požiadať o pomoc

KAMPAŇ BOJA PROTI DOMÁCEMU NÁSILIU MÁ ZABRÁNIŤ TISÍCKE ÚTOKOM

Ročne je na Slovensku spáchaných viac ako 1 600 trestných činov domáceho násilia, no pre strach obetí hlásiť násilné správanie ich môže byť oveľa viac. Ministerstvo vnútra preto spustilo kampaň Od zajtra, ktorá je zameraná na boj proti týraniu v domácnosti. Podľa vyjadrení ministerky vnútra Denisy Sakovej je najdôležitejšie včasné rozpoznanie týraných osôb a ich ochrana, no dá sa pomôcť len tomu, kto problém nahlási. Policajti pracujúci v teréne by mali prejsť v najbližších mesiacoch preškolením, aby vedeli jednoznačne identifikovať vo svojom obvode týranú osobu. Na vypočúvanie obetí domáceho násilia polícia sprevádzkovala špecializované výsluchové miestnosti, ktoré slúžia najmä pre deti, ktoré sú často jediným svedkom tyranie v domácnosti.

Medzi priority kampane patrí aj intenzívnejšia spolupráca polície, súdov aj prokuratúry. Informáciu o prepustení násilníka z väzenia má okamžite dostať aj policajt prvého kontaktu, odkiaľ vinník pochádza, čo bude znamenať väčšiu ostražitosť policajtov v danom meste a predchádzanie recidíve. Ďalej je dôležité zvýšiť dostupnosť štátnej podpory bývania pre týrané ženy a deti. Ako vysvetlila ministerka, obete násilia sa musia k náhradnému bývaniu dostať rýchlejšie, aby sa nemuseli vracať do domácnosti, odkiaľ pre násilie odišli. Tieto obete majú mať uľahčený a zrýchlený postup a prístup k financiám, aby si vedeli zabezpečiť v čo najkratšej dobe bývanie. Zároveň ale ministerka dodáva, že nechce, aby to ostatní brali ako diskrimináciu, ale naozaj je dôležité zrýchliť proces vybavovania žiadostí takýchto obetí trestných činov.

Ku kampani bude zriadená webová stránka www.odzajtra.sk, ktorá bude obetiam poskytovať rady. Navrhované zmeny sa nezaobídu ani bez zmien v legislatíve, nie je vylúčené zavedenie pravidla „trikrát a dosť“ v prípade trestov pre násilníkov.

ZDROJ: TASR