Požiadať o pomoc

KOMPENZAČNÉ POMÔCKY A ICH DOSTUPNOSŤ

Aký máme na Slovensku systém s kompenzačnými pomôckami? Mnohé rodiny sa stretávajú pri ich vybavovaní s rôznymi bariérami, nehovoriac o tom, že ich cena je privysoká. Hendikepované dieťa na uľahčenie nielen svojho života potrebuje častokrát pre rodinu cenovo nedostupnú pomôcku.

V Nadácii sa snažíme, aby sa hendikepované deti mohli vzhľadom k svojmu zdravotnému obmedzeniu zapojiť plnohodnotne do bežného života. V rámci oblasti Hendikepovaní a chorí prispievame na základné kompenzačné pomôcky. Viac sa sa o našej pomoci dozviete na našej webovej stránke Nadácie J&T.

Viac sa o kompenzačných pomôckach a ich dostupnosti dozviete v článku: Ako sa podarilo dostať 16 odložených invalidných vozíkov k ľuďom a v čom zlyháva štát.

ZDROJ: svetmobility.sk