Požiadať o pomoc

KONFERENCIA O RODINNÝCH SPOROCH

Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci s Asociáciou rodinných sudcov a občianskym združením Úsmev ako dar, s ktorým Nadácia dlhodobo spolupracuje, organizuje odbornú konferenciu, v ktorej sa bude diskutovať o spôsoboch a metódách riešenia rodinných sporov. Uskutoční sa 18. septembra 2018 v Aule Benedikta XVI. Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. Zástupcovia viacerých organizácií a inštitúcií budú diskutovať napríklad o metódách a postupoch, ktoré vedú k zmiereniu v rodine, zapojení nového konceptu tzv. rodinných kruhov, či je rozdielnosť pováh, záujmov a názorov skutočným dôvodom na rozvod a iných.

Bližšie informácie o konferencii, ako aj prihlášku, nájdete na stránke https://konferencie.kbs.sk/.