Požiadať o pomoc

KRÍZA A NOVÝ ZAČIATOK

S občianskym združením Dom nádeje spolupracujeme od roku 2016, kedy sa stali súčasťou kampane Family – rodina na prvom mieste a tiež sa stali partnerom projektu Vytvorenie medziektorovej platformy pre zlepšenie miestnych a regionálnych politík pre rodiny, ktorý je financovaný cez Európsky sociálny fond. Ich hlavným cieľom je zabezpečiť bezproblémový a promptný prístup k poradenstvu a pomoci pre rodiny v núdzi a ich príbuzných. Svoju pomoc zameriavajú predovšetkým na pomoc obetiam domáceho násilia, vykonávajú špecializované poradenstvo pre obete a ich blízkych, poskytujú sociálne poradenstvo a pomoc pri reintegrácii obetí do rodinného života, vykonávajú terénnu sociálnu službu krízovej intervencie, poskytujú poradenstvo a iné.

Činnosť združenia predstavila v rádiu Lumen štatutárna zástupkyňa Mgr. Adriana Fontányová. Vysvetlila, že aj vďaka finančnej podpore Nadácie J&T a partnerskému projektu môžu pomáhať rodinám, priblížila, ako napríklad prebieha konkrétna práca s klientom, aké dôležité je mať strechu nad hlavou a ovládať finančnú gramotnosť. V prípade, že Vás činnosť združenia zaujala, celý rozhovor si môžete vypočuť na nasledovnom odkaze: https://www.lumen.sk/archiv-play/99017.