Požiadať o pomoc

MEDZINÁRODNÝ DEŇ RODINY

Dnes je Medzinárodný deň rodiny.

Čo pre Vás rodina znamená? Pre nás je to téma tak dôležitá, že sa stala jednou z najhlavnejších oblastí pomoci samotnej Nadácie a aj kampane Family – rodina na prvom mieste, v rámci ktorej spolupracujúce neziskové organizácie poskytujú rodinám v kríze potrebné poradenstvo.

Počet rodín, ktorým bolo v minulom roku poskytnuté poradenstvo:

Narodiť sa do rodiny, žiť v rodine a pokiaľ je to možné, stráviť posledné chvíle života v rodine. Preto podporujeme biologické rodiny s deťmi v ťažkých životných situáciách, náhradné rodiny a hospicovú starostlivosť. 

Tak to cítime my… Ďakujeme všetkým, ktorí to cítia rovnako a pomáhajú nám pomáhať.