Požiadať o pomoc

MYSLITE V PRVOM RADE NA DETI

Uvádza sa, že dve skutočnosti sa v živote dieťaťa považujú za najkritickejšie. Prvou je smrť rodiča a tou druhou je rozvod. Medzi najčastejšie príčiny rozpadu manželstva patrí rozdielnosť pováh, ďalej nevera, nezáujem o rodinu a alkoholizmus. Treba si uvedomiť, že rozvod je pre väčšinu detí psychickou traumou, no za určitých okolností z nej ale môže vyviaznuť bez vážnych problémov. Rodičia by totiž nemali zabúdať na fakt, že aj keď už nie sú manželom a manželkou, navždy zostanú tatom a mamou. Preto ak po rozchode dokážu vytvoriť spolurodičovský vzťah (to znamená korektný a slušný), môže sa dieťa dostať z rozvodovej situácie bez väčšej ujmy.  Ako sa ale vymaniť z kruhu obviňovania a naučiť sa spolu komunikovať? Podľa psychológov existujú dve možnosti, a to buď zmeníme svoje vnútorné nastavenie alebo zmeníme svoje činy bez ohľadu na vnútorné pocity.

V prípade, že sa chcete o tejto téme dozvedieť viac, podrobnejšie informácie sa dozviete kliknutím na nasledovný odkaz.

ZDROJ: www.eduworld.sk