Požiadať o pomoc

NÁHRADNÁ RODINNÁ STAROSTLIVOSŤ

„V inštitúciách, Centrách pre deti a rodinu alebo špecializovaných zariadeniach aktuálne žije približne 5 100 detí. Dobrou správou je to, že asi 30% z nich dnes vyrastá v profesionálnych rodinách. Avšak stále máme 3 700 detí, ktoré sú odkázané na život a starostlivosť v inštitúcii.“

V rámci oblasti pomoci Náhradnej rodinnej starostlivosti podporujeme náhradné rodiny, ktoré prijali dieťa/deti, ktoré nemôžu z akéhokoľvek dôvodu vyrastať v biologickej rodine.

Priali by sme si, umožniť čo najväčšiemu počtu detí, ktoré zo závažných dôvodov nemôžu žiť v pôvodnej rodine, vyrastať v náhradnej rodine.

Viac sa o problematike Náhradnej rodinnej starostlivosti a Centrách pre deti a rodiny dozviete v článku: Keby sa v každej obci na Slovensku našla jedna pestúnska rodina, nemuseli by byť deti v inštitúciách

ZDROJ:DennikN/Milada Bohovicová, Návrat, o. z.