Požiadať o pomoc

„NÁHRADNÍ A PREDSA NENAHRADITEĽNÍ“

„Náhradní a predsa nenahraditeľní “ aj takto sú označovaní pestúni, ktorí sa rozhodli prijať dieťa do pestúnskej starostlivosti, ktoré z akýchkoľvek dôvodov nemôže vyrastať vo svojej biologickej rodine.

V rámci oblasti pomoci Náhradnej rodinnej starostlivosti podporujeme náhradných rodičov, ktorí prijali dieťa do svojej rodiny. Vážime si ich za to, že deťom poskytli domov a lásku.

Akú motiváciu mali pestúni, aby prijali dieťa do svojej rodiny?

Pozrite si príbeh Evy Stankovej, ktorá prijala dve dievčatká a stala sa ich pestúnkou – Byť pestúnkou. Eva Stanková.

ZDROJ: navrat.sk / youtube.com