Požiadať o pomoc

Najdôležitejšie zmeny v sociálnom poistení od 1. januára 2024

Sociálna poisťovňa pripravila prehľad najdôležitejších legislatívnych zmien v oblasti sociálneho poistenia od 1. januára 2024. Viac informácií: 👉 https://www.socpoist.sk/socialne-poistenie/zmeny-v-socialnom-poisteni/najdolezitejsie-zmeny-v-socialnom-poisteni-od-1