Požiadať o pomoc

NÁRODNÁ LINKA PRE ŽENY ZAŽÍVAJÚCE NÁSILIE

Ženy zažívajúce násilie môžu od roku 2015 naďalej využívať bezplatnú nonstop linku 0800 212 212, ktorá je realizovaná v rámci národného projektu Prevencia a eliminácia násilia na ženách, ktorý implementuje Inštitút pre výskum práce a rodiny a je financovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu. Poradkyne na linke poskytujú krízovú pomoc a všetky potrebné informácie, pripravené sú hovoriť o všetkých druhoch násilia, s ktorými sa ženy vo svojich životoch stretávajú, spolu s volajúcou ženou sa snažia minimalizovať riziko, ktorému je v násilnom vzťahu vystavená. Informácie, ktoré volajúca žena poskytne, sú absolútne dôverné. Poradkyne odpovedajú taktiež na základné otázky týkajúce sa právnej pomoci a asistujú ženám pri hľadaní ďalšej pomoci v jej regióne.

Národná linka pre ženy je dostupná všetkým ženám, teda aj tým, ktoré majú sťažených prístup k potrebným k informáciám, majú zdravotný alebo iný hendikep. Pri akútnom ohrození, alebo v istých presne vymedzených situáciách, poradkyne so súhlasom ženy kontaktujú políciu, záchrannú zdravotnú službu alebo inú inštitúciu, ktorá jej môže pomôcť.

ZDROJ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR