Požiadať o pomoc

NÁSILNÍKA SA DÁ ZBAVIŤ!

Už takmer rok je možné vykázať násilníka zo spoločnej domácnosti až na 10 dní. Predĺženie tejto lehoty prispelo k tomu, že sa v praxi reálne využíva častejšie ako v predchádzajúcich rokoch, kedy mohla polícia vykázať násilníka len na 48 hodín. Dôvod je jednoduchý. Za 48 hodín nie je možné vybaviť si nutné záležitosti a zbaliť si bez stresu osobné veci a dôležité dokumenty, ku ktorým sa už neskôr možno bude problém dostať. A navyše v tejto vypätej situácii sa žena musela pripraviť na situáciu, že násilník môže v sprievode polície do spoločného bytu vstupovať (napr. že si zabudol nejaké veci doma a pod.). Preto tento režim ohrozené ženy v praxi až tak nevyužívali, nakoľko ich ochrana bola v danej situácii nedostatočná.

S predĺžením lehoty na 10 dní preto vznikla aj povinnosť nepribližovať sa k ohrozenej osobe. Týrané ženy tak súčasne dostali možnosť, aby sa bez strachu a pocitu ohrozenia zorientovali v situácii a vyhľadali odbornú pomoc. Takúto pomoc ponúka aj kampaň Family- rodina na prvom mieste a jej bezplatná linka, na ktorú môžete aj v takýchto situáciách bez strachu zavolať.

Pozitívnym dopadom je, že počet vykázaných násilníkov, ktorí museli opustiť spoločnú domácnosť, výrazne stúpol. V roku 2016 v rámci Slovenskej republiky policajti vykázali zo spoločnej domácnosti 642 osôb, pričom za rok 2015 to bolo 313 osôb.

Zdroj: TV TA3