Požiadať o pomoc

NEBOJTE SA POŽIADAŤ O POMOC V NADÁCII ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Rodiny s trvalým bydliskom v Žilinskom samosprávnom kraji môžu požiadať Nadáciu Žilinského samosprávneho kraja o pomoc, nakoľko v období do 6.11.2018 v spolupráci s Centrom pre rodiny prijímajú žiadosti o podporu.

Pomoc je určená pre:

  • rodiny a jednotlivcov, ktorí sa v dôsledku živelnej pohromy,  závažného a náhleho ochorenia  alebo tragickej životnej udalosti nemôžu realizovať v riadnom sociálnom prostredí,
  • rodiny a jednotlivcov, kde živiteľ rodiny má zníženú pracovnú schopnosť, je fyzicky alebo psychicky handicapovaný.

O jednotlivých žiadostiach rozhoduje Správca Nadácie a sociálny pracovník Centra, ktorí posúdia, či konkrétna žiadosť zodpovedá základným kritériám. Následne žiadateľa navštívi odborný pracovník s ďalším spolupracovníkom (starostom, sociálnym terénnym pracovníkom a podobne), ktorí potvrdia, že situácia a predložené dokumenty potvrdzujú a dopĺňajú údaje zo žiadosti. O výške príspevku rozhoduje Správca Nadácie alebo Správna rada Nadácie.

Žiadosť o príspevok a bližšie informácie získate na nasledovnom odkaze.

ZDROJ: Žilinský samosprávny kraj