O Nadácii J&T

Iniciátorom kampane Family – rodina na prvom mieste je Nadácia J&T, ktorá už desať rokov pomáha predovšetkým ohrozeným rodinám s deťmi, ktoré sú v náhradnej rodinnej starostlivosti alebo vyrastajú v nepriaznivých sociálnych a ekonomických  podmienkach. Súčasne podporu smerujeme aj chorým a ľuďom s handicapom. Ročne prerozdelí Nadácia okolo 600-tisíc eur na uvedené oblasti. Zároveň sa venujeme aj vlastným projektom, napríklad projektu „Zvýšenie a rozvoj finančnej gramotnosti“ alebo projektu „Sedmokráska“ pre deti s detskou mozgovou obrnou.

Ročne v rámci Slovenska finančne podporíme okolo 100 rodín v núdzi v celkovej sume 50 000 eur. Forma pomoci je jednorazová, dlhodobá alebo kombinovaná (kedy sa na základe nepredvídateľných dôvodov musí pomoc zopakovať).

Vďaka tejto finančnej podpore dokážeme ročne stabilizovať 67 % rodín v kríze, ktoré sa na nás obrátili. V 19 % nastalo v rodine zlepšenie, čo znamená, že im poskytnutá pomoc pomohla nielen v danej chvíli zachovať základné životné potreby detí, ale došlo aj k zlepšeniu situácie rodiny (zvýšenie príjmu – priznané sociálne dávky, nová práca, resp. brigáda alebo posun v bývaní). K tomuto zlepšeniu prispela kombinácia našej pomoci, sanácia rodiny a poskytnutie potrebného poradenstva.

Z uvedeného vyplýva, že v 86 % prípadov bola naša pomoc úspešná, avšak faktom je, že aj keď sa nám dnes situáciu v uvedených rodinách podarilo stabilizovať, prípadne zlepšiť, tieto rodiny sú nízkopríjmové a nemajú žiadnu finančnú rezervu. To znamená, že ak sa znova objaví akýkoľvek nepredvídateľný problém, zo dňa na deň stabilita končí a ocitajú sa tam, kde boli pred našou pomocou. Preto je tak dôležité byť pripravený rodinám v kríze v nepriaznivých životných situáciách okamžite poskytnúť nielen finančnú podporu, ale hlavne potrebné komplexné sociálne služby a znížiť tak počet zlyhávajúcich rodín. To je hlavným cieľom tejto kampane.
Nadácia J&T spolupracuje s odborníkmi v rámci neziskového i štátneho sektora. Túto spoluprácu rozširujeme aj vďaka kampani „Family – rodina na prvom mieste“.