ZOZNAM Spolupracujúcich ORGANIZÁCIÍ V ŽILINSKOM KRAJI

Partnerské neziskové organizácie, v ktorých budú doplnené chýbajúce služby, budú tieto služby poskytovať rodinám v kríze. Nadácia súčasne úzko spolupracuje s príslušnými odbormi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a to nielen v rámci kampane, ale tiež prostredníctvom vzdelávacích aktivít.

Spolupracujúce organizácie:

 • Áno pre život, n.o., Rajecké Teplice
 • OZ Dom Nádeje, Martin
 • Centrum včasnej intervencie Žilina
 • Nadácia a OZ Rozum a Cit
 • OZ Náruč – Pomoc deťom v kríze

V rámci kampane spolupracujeme aj so štátnou sférou:

 • Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Dolný Kubín
 • Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Martin
 • Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Liptovský Mikuláš
 • Centrum sociálnych služieb Fantázia, Kysucké Nové mesto

KONKRÉTNE KROKY PRI POMOCI RODINE

 • Nasmerovanie rodiny na spolupracujúcu organizáciu.
 • Sprevádzanie rodiny.
 • Poskytnutie pomoci rodine formou služieb, poradenstva a opory v ťažkých rozhodnutiach.
 • Podpora a posilnenie rodiča pri zvládaní ťažkých životných situácií (posilnenie rodičovských zručností, terapie psychológa, poradenstvo…).
 • Posúdenie, spätná väzba a poučenie z chýb.
 • Nájsť najlepšie riešenie a stabilizovať rodinu.

Žiadosť o príspevok z nadácie J&T pre právnické osoby