Požiadať o pomoc

OCHRANA DETSKÝCH OBETÍ NÁSILIA NIE JE DOSTATOČNÁ

V utorok 16.4.2019 sa uskutočnila ďalšia diskusia o právnej ochrane dieťaťa, kde sa poukázalo na fakt, že na Slovensku nemáme dostatok špeciálnych výsluchových miestností a tie, ktoré fungujú, nie sú dostatočne využívané. Podľa vyjadrenia verejnej ochrankyni práv, Prof. JUDr. Márie Patakyovej, PhD., má dospelý človek problém hovoriť o traumatizujúcich zážitkoch pred cudzou osobou, preto sa musíme vcítiť do dieťaťa, ktoré o trápení vypovedá a nie je jedno, za kých podmienok o zážitku vypovedá. Je veľmi dôležité vytvoriť také podmienky, aby vypovedalo pravdivo a o všetkom, čo sa stalo, ale zároveň, aby sa jeho trauma neprehlbovala. Ideálne podmienky na vypovedanie vytvárajú práve špeciálne výsluchové miestnosti, teda dve na seba nadväzujúce miestnosti. V jednej z nich sa dieťa rozpráva s vyšetrovateľom, prípadne vyškoleným psychológom, a v druhej miestnosti sú všetky ďalšie osoby, ktoré majú zo zákona právo a povinnosť sa na takomto výsluchu zúčastniť. V opačnom prípade, keď sa všetci nachádzajú v jednej miestnosti, sa môže dieťa pri výpovedi „zablokovať“.

V súčasnosti majú takéto špeciálne miestnosti len dve mimovládne organizácie, a to Centrum Slniečko a Náruč – Pomoc deťom v kríze, s ktorým Nadácia dlhodobo spolupracuje. Riaditeľ občianskeho združenia Náruč, Mgr. Ivan Leitman, uviedol, že je dôležité mať týchto výsluchových miestností čo najviac  a ich zriadenie má byť v kompetencii štátu. V budúcnosti plánuje polícia vytvoriť 22 takýchto špeciálnych miestností, otázne však ostáva, ako rýchlo sa plán podarí zrealizovať. Ideálny stav by nastal, keby pri každom okresnom riaditeľstve Policajného zboru bola táto miestnosť zriadená.

Viac informácií z diskusie sa dozviete na nasledovnom odkaze.

ZDROJ: www.webnoviny.sk, TASR