Požiadať o pomoc

ODBORNÍCI DEBATOVALI O SEXUÁLNOM NÁSILÍ NA DEŤOCH

Žijeme v uponáhľanej dobe a stáva sa, že niektoré vnemy zámerne prehliadneme, dokonca aj tie, ktoré by sme prehliadnuť nemali. Medzi také patrí aj násilie páchané na deťoch, pred ktorým by sme mali deti chrániť. Dňa 24.10. sa uskutočnila diskusia za okrúhlym stolom, kde Mária Patakyová, verejná ochrankyňa práv a predstavitelia mimovládnych organizácií a štátnych inštitúcií rozoberali tému sexuálneho násilia páchaného na deťoch. Mária Patakyová priblížila, že podľa Rady Európy je ním ohrozené každé piate dieťa v Európe a na Slovensku sa problematika dotýka asi 20 000 detí. Cieľom odborníkov bolo objasniť potreby a práva dieťaťa ako obete násilia a navrhnúť kroky na napĺňanie Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím. Tiež vyhodnocovali opatrenia, ktoré priniesol zákon o obetiach trestných činov, napríklad definovanie statusu obete, ktorý dieťaťu zabezpečuje, aby mohlo byť vypočúvané s prihliadnutím na jeho vek a psychické rozpoloženie. Podľa Patakyovej je tiež potrebné, aby boli ľudia o problémoch informovaní: „Je veľmi dôležité, aby sa verejnosť vo vzťahu k obetiam, teda deťom, stávala citlivejšou.“

Diskusiu zorganizovalo občianske združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze, s ktorým Nadácia spolupracuje od roku 2012, stali sa aj súčasťou kampane Family a od júna 2018 sú jedným z 3 partnerov pri projekte Vytvorenie medzisektorovej platformy pre zlepšenie miestnych a regionálnych politík pre rodiny, ktorý je podporený v rámci Európskeho sociálneho fondu a operačného programu Efektívna verejná správa.

Viac informácií o diskusii nájdete na tomto odkaze, záznam si môžete pozrieť kliknutím na odkaz.

ZDROJ: TASR