Požiadať o pomoc

ODDYCHOVÝ KEMP PRE RODINY SO ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÝMI DEŤMI

Nezisková organizácia Centrum včasnej intervencie pripravila pre rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi v ranom veku trojdňový pobyt, ktorý svojou návštevou obohatil aj tím odborníkov z občianskeho združenia Physio Canis. So spomínanými združeniami máme nadviazanú dlhodobú spoluprácu. Centrum včasnej intervencie je súčasťou projektu Family – rodina na prvom mieste, pracujú s rodinami a deťmi vo veku 0 – 7 rokov, ktoré majú zdravotné znevýhodnenie, sprevádzajú ich v ťažkej v životnej situácii poskytovaním sociálneho a psychologického poradenstva priamo v prirodzenom prostredí rodiny. Physio Canis je zase súčasťou nášho vlastného projektu Sedmokráska, kde deťom s DMO poskytujú liečebnú terapiu so zvieratami, predovšetkým so špeciálnymi psami. Oddychový kemp si všetci naplno užili a pozitívne spätné väzby rodín prezrádzajú, že mesiace príprav stáli naozaj za to.