Požiadať o pomoc

PF 2023

Prajeme vám z Nadácie J&T príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešné vkročenie do nadchádzajúceho roku 2023. Ďakujeme vám za vašu dôveru a spoluprácu.