Požiadať o pomoc

Pilotná fáza

PREČO ZAČÍNAME PROJEKT PILOTNOU FÁZOU?

To, že na Slovensku každoročne z dôvodu nevyhľadania pomoci zlyhávajú stovky rodín, je známy fakt. My sme potrebu pomoci začali vnímať komplexne, tak aby sa v rodine, ktorá pomoc potrebuje, stretli aj pomáhajúce profesie. Zároveň sme cítili potrebu zvýšenia ich dostupnosti pre rodiny v kríze. Najťažší je vždy ten prvý krok a našou snahou im ho bolo uľahčiť.

V roku 2017 sme spustili kampaň k projektu Family – rodina na prvom mieste, ktorý je zameraný na pomoc rodinám v kríze v Žilinskom kraji. Kampaň k projektu sme spustili v tomto kraji, pretože v tejto lokalite sme mali nadviazanú úspešnú dlhodobú spoluprácu s viacerými neziskovými organizáciami.

V OBDOBÍ JEDNÉHO ROKA (JANUÁR 2017 – DECEMBER 2017) PLÁNUJEME:

  • zosieťovanie neziskového sektoru v Žilinskom kraji,
  • podporiť a doplniť potrebné služby týchto neziskových organizácií,
  • zorganizovať – pracovné stretnutia neziskových organizácií,
  • zorganizovať – pracovné stretnutia samosprávy, obcí a štátneho sektora,
  • vypracovať príručku pre terénnych sociálnych pracovníkov,
  • pomoc rodinám v kríze – úspešne sanovať 50 rodín.

Na základe výstupov budeme v budúcnosti pokračovať v ďalších regiónoch Slovenska.