Požiadať o pomoc

POMÁHAJÚ RODIČOM AJ DEŤOM

Praktické rady do života, ale aj terénne služby a poradenstvo ponúka rodičom i deťom Centrum včasnej intervencie v Žiline, ktoré je aj súčasťou kampane Family – rodina na prvom mieste. Ide predovšetkým o rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením, pri výchove ktorých si rodičia veľmi často bez pomoci Centra nevedia poradiť. Bližšie informácie o ich činnosti môžete vidieť v nasledujúcej reportáži.

ZDROJ: TV JOJ