Požiadať o pomoc

PORUCHA ADHD VIE POTRÁPIŤ NIELEN DIEŤA, ALE AJ RODINU

ADHD (z angl. Attention Deficit Hyperactive Disorder) znamená poruchu pozornosti, ktorá je spojená s hyperaktivitou. Podľa prieskumov sa vyskytuje u približne 7 – 9% detí, v súčasnosti je jednou z najčastejších príčin, pre ktoré sa rodičia so svojimi deťmi obracajú na psychológa. Deti s ADHD zlyhávajú nielen doma, ale aj v škole, často ich označujú ako neposlušné, neporiadne, strácajú sebavedomie, vnímajú samé seba ako neúspešné a zlé. V skutočnosti je ale väčšina ich problémov spôsobená vrodeným ochorením a vyžadujú si špecifický prístup vo výchove a vo vzdelávaní. Nejde teda o bežnú detskú neposlušnosť, nie je spôsobená výchovou a nemôže za ňu rodič a ani dieťa. Ide o vrodenú poruchu spôsobenú narušením funkcií tých častí mozgu, ktoré sú zodpovedné za plánovanie, predvídanie, zameranie a udržanie pozornosti a sebaovládanie. Spravidla sa prejavuje už v útlom veku, prvé príznaky sú pozorovateľné už u dojčiat a batoliat, diagnóza sa však uzatvára najskôr po treťom roku života, spravidla ale až po nástupe dieťaťa do školy. Ak sa chcete dozvedieť o téme viac informácií, na nasledovnom odkaze je zhrnutých 22 vecí, o ktorých treba pri deťoch s ADHD vedieť.

ZDROJ: www.eduworld.sk