Požiadať o pomoc

PRÁVNA POMOC PRE ĽUDÍ V NÚDZI DOSTUPNÁ UŽ AJ V ČADCI

Ak potrebujete právnu pomoc, môžete sa obrátiť aj na Centrum právnej pomoci, ktoré poskytuje ľuďom v núdzi právnu pomoc bezplatne.

Centrum je štátna organizácia, ktorej cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti aj pre ľudí v materiálnej núdzi, a preto si nemôžu dovoliť využívať služby komerčných právnikov. Ak žiadatelia spĺňajú podmienky nároku na právnu pomoc, centrum im môže poskytnúť komplexnú právnu pomoc bezplatne, a to formu od právneho poradenstva až po zastupovanie pred súdom právnikom centra alebo určeným advokátom.

Kancelárie Centra právnej pomoci nájdete aj v Žiline a v Liptovskom Mikuláši a najnovšie centrum rozšírilo konzultačné pracoviská okrem iných miest aj na Čadcu.

Kontakty a bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.centrumpravnejpomoci.sk.