Požiadať o pomoc

PREHĽAD ZMIEN OD JANUÁRA 2020

Od 1.1.2020 vstupuje do platnosti väčšina zmien v poberaných dávkach, niektoré budú v platnosti v priebehu roka 2020. Nastáva zmena vo výške minimálnej mzdy, ktorá sa navyšuje na 580 €, v súvislosti s jej nárastom sa zvyšujú príplatky za prácu v noci a cez víkend. Zamestnanci, ktorí nedovŕšili 33 rokov a trvalo sa starajú o dieťa, budú mať od začiatku budúceho roka nárok až na 5 týždňov dovolenky, tiež môžu žiadať o príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

V oblasti rodinnej a sociálnej politiky sa bude budúci rok niesť v znamení zvýšeného rodičovského príspevku. Rodičom, ktorí pred narodením dieťaťa nepracovali a nedostávali preto materskú dávku zo Sociálnej poisťovne, sa rodičovský príspevok zvýši o 50 € – na 270 €. Tí rodičia, ktorí poberali materské, budú mať nárok na rodičovský príspevok vo výške až 370 €, čiže suma za navýši o 150 €.

Viac peňazí pôjde aj na sociálne služby, napríklad v prípade 6. stupňa odkázanosti pôjde o nárast na 42 € na mesiac na každú osobu v pobytovom zariadení sociálnych služieb, príspevok sa teda navyšuje až na 546 €.

V oblasti dôchodkovej politiky pôjde o každoročné zvýšenie dôchodkov, od budúceho roka sa bude približne 88 % seniorom valorizovať ich dôchodok o dôchodcovskú infláciu, teda o 2,9 %. Zmeny nastanú aj v prípade minimálnych dôchodkov, ktoré sa naviažu na priemernú mzdu, nie na životné minimum, budúci rok tak základný minimálny dôchodok dosiahne 334,30 €.

Viac informácií o zmenách môžete nájsť na nasledovnom odkaze.

ZDROJ: www.podnikajte.sk