Požiadať o pomoc

RODIČOM STÚPNE PRÍSPEVOK NA OPATROVANIE ZDRAVOTNE POSTIHNUTÉHO DIEŤAŤA

Poslanci parlamentného sociálneho výboru schválili niekoľko zmien v kompenzáciách pre ťažko zdravotne postihnutých (ďalej len ŤZP) ľudí. Na rokovanie výboru ich predložili koaliční poslanci po dohode s organizáciami pracujúcimi s ŤZP a komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanou Stavrovskou. Po novom sa má zvýšiť sadzba za hodinu osobnej asistencie o jedno euro na 3,82 €, zvýšiť sa má aj hranica ochrany príjmu ŤZP pri tomto príspevku zo súčasnej úrovne 1,7-násobku sumy životného minima na dvojnásobok. Stúpnuť má príspevok i rodičom, ktorí opatrujú ťažko zdravotne postihnuté dieťa, a to na 100 € mesačne zo súčasnej úrovne 49,80 €. Poslanci sociálneho výboru odsúhlasili aj zrušenie krátenia príspevku na opatrovanie, ak ŤZP navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne. Okrem toho sa má úplne zrušiť aj limit príjmu pri peňažnom príspevku na osobnú asistenciu.

Novela zákona má vstúpiť do platnosti od 1. júla 2018. Opatrovateľom v produktívnom veku má vzrásť v tomto roku základná suma príspevku o 120,01 € na 369,36 €. Opatrovateľom poberajúcim dôchodkovú dávku má vzrásť príspevok o 92,19 € na 184,71 €. Novelou zákona sa navrhuje aj limitovať mechanizmus uplatňovania pohľadávok v konaní o dedičstve. Snahou vlády je zrušiť podmienku vrátenia príspevku na kúpu auta alebo prestavbu kúpeľne, ak ŤZP zomrie. V takýchto prípadoch totiž musia rodiny vracať alikvotnú časť financií. Upraviť sa majú aj podmienky na získanie parkovacieho preukazu pre ľudí so zdravotným postihnutím. Novela má tiež umožniť poskytovať peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla osobám so zdravotným postihnutím, ktoré sú zaradené do chronického dialyzačného programu, do transplantačného programu a ktorým sa poskytuje onkologická liečba.

ZDROJ: TASR