Požiadať o pomoc

Našu spoluprácu rozširujeme o ďalší kraj!

Už 5 rokov sa v Žilinskom kraji snažíme znížiť počet rodín v kríze doplnením a skvalitnením sociálnych, psychologických a právnych služieb pre ohrozené rodiny prepojením neziskových organizácií, ktoré podporujeme. Aj vďaka našej spolupráci s organizáciami sme od vzniku projektu podporili mnoho rodín a dostalo sa k nim viac pomoci.

Úspech projektu priniesol, že našu ”Family” rozširujeme do Trenčianskeho kraja. Niekoľko mesiacov sme usilovne vyhľadávali kontakty na organizácie, ktoré spája rovnaké poslanie – pomáhať rodinám s deťmi, ktoré čelia nepriazni osudu. S niektorými zástupcami organizácií a úradov sme sa stretli a rozprávali sa o možnej spolupráci.

Naša práca a stretnutia na rozšírení projektu neustále pokračujú. Veríme, že v roku 2022 sa naša spolupráca úspešne rozšíri aj v tomto kraji.