Požiadať o pomoc

S PRÁZDNOU TAŠKOU SA DO ŠKOLY NECHODÍ

Slovenská katolícka charita pripravila aj v tomto roku zbierku školských pomôcok, ktorá pomáha znevýhodneným školákom pripraviť sa na nový školský rok. Vďaka takto získaným pomôckam pôjdu deti zo sociálne slabých rodín, krízových centier alebo detských domovov do školy pripravené a získajú tak šancu na kvalitnejšie vzdelanie.

Viac informácií nájdete kliknutím na nasledujúci odkaz: http://www.charita.sk/pomocky/.