Požiadať o pomoc

SEMINÁRE NA TÉMU DOMÁCE NÁSILIE A ZÁVISLOSŤ MÁME ÚSPEŠNE ZA SEBOU

Nadácia J&T v rámci projektu Vytvorenie medzisektorovej platformy pre zlepšenie miestnych a regionálnych politík pre rodiny zorganizovala v máji 2 vzdelávacie semináre, oba pod vedením klinickej psychologičky PhDr. Barbory Kuchárovej, PhD., MBA. Dňa 9.5. bol na tému Domáce násilie a dňa 10.5. zase na tému Závislosť. Oboch seminárov sa zúčastnili viac ako 100 odborníkov v sociálnej oblasti, tiež organizácie neziskového sektoru, ktorí pracujú s uvedenou cieľovou skupinou a v neposlednom rade verejnosť.

Na seminári Domáce násilie lektorka zadefinovala pojem násilie, ďalej typy obetí a páchateľov, CAN, formy a riziká, ako sa pracuje s ohrozenou rodinou a uviedla príklady z praxe. Na seminári Závislosť zase zadefinovala pojem závislosť, formy a riziká, uviedla, ako sa pracuje s ohrozenou rodinou, aké sú novodobé závislosti a tiež uviedla príklady priamo z praxe. V závere každého seminára nechýbala diskusia, počas ktorej si účastníci mohli všetky otázky odkomunikovať priamo s lektorkou.

Každému účastníkovi týmto ďakujeme za aktívnu účasť na seminári a za každú spätnú väzbu, ktorú sme obdržali. Zároveň sa tešíme na ďalšie aktivity, ktoré pripravujeme a o ktorých Vás budeme informovať. A pokiaľ si chcete pripomenúť, ako vzdelávanie prebiehalo, vo fotogalérii nájdete zopár fotografií, ktoré zachytávajú dianie priamo na seminári.

Nadácia J&T