Požiadať o pomoc

SPOLU DOKÁŽEME VIAC

Dňa 15.10.2019 sa v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja konala medzinárodná odborná  konferencia Pomoc dieťaťu ohrozenému násilím: Spolu dokážeme viac II. Na jednom mieste sa stretlo viacero slovenských i zahraničných odborníkov, ktorí odprezentovali najnovšie poznatky v práci s deťmi ohrozeným násilím. Dostáva sa ohrozenému dieťaťu reálnej pomoci? O tejto téme je veľmi potrebné nahlas hovoriť a aj tie najmenšie náznaky je potrebné vnímať a neprehliadať. Pretože obete domáceho násilia veľakrát už nemajú silu o pomoc bojovať, preto je potrebné nastaviť systém tak, aby sa o neho dalo oprieť.

Konferenciu pripravilo občianske združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze, ktoré má dlhoročnú skúsenosť s ohrozenou rodinou a deťmi a poskytujú im bezpečie a odbornú pomoc. A keďže sme našli prieniky medzi poslaním občianskeho združenia a Nadáciou a vnímame ich ako silného partnera, nadviazali sme dlhodobú spoluprácu aj v rámci kampane Family – rodina na prvom mieste, kde sme spojili naše sily a poskytujeme ohrozeným rodinám nielen pomoc finančnú, ale aj potrebné poradenstvo.

ZDROJ: Náruč – Pomoc deťom v kríze, Erika Jurinová