Požiadať o pomoc

SPUSTENIE PILOTNÉHO PROJEKTU

Nadácia J&T začiatkom roka 2017 spustila pilotne v Žilinskom kraji projekt Family – rodina na prvom mieste, v rámci ktorého sa snažíme pomôcť rodinám v situácii, ktorú bez cudzej pomoci nedokážu sami vyriešiť. „Vznikol z dôvodu, že naozaj na Slovensku zlyháva veľmi veľa rodín práve preto, že neriešia svoju situáciu včas. Preto je veľmi dôležité, ak sa rodina ocitne napríklad bez práce, rodinu opustí manžel a žena ostáva s deťmi sama, je veľmi dôležité tú situáciu riešiť čo najskôr.“, uviedla Mgr. Gabriela Cabanová.

Nadácia J&T pomáha rodinám a osamelým rodinám v kríze predovšetkým finančne, pričom ale spolupracujúce organizácie v rámci projektu Family vedia rodinám poskytnúť právnu, psychologickú alebo sociálnu pomoc. Pretože práve súhra finančnej pomoci a potrebného poradenstva môže rodine pomôcť pri riešení ich problému.

Bližšie informácie o projekte Family predstavila Mgr. Gabriela Cabanová, riaditeľka Nadácie J&T v živom vstupe v Novinách o 12:00, ktorý si môžete pozrieť v nasledujúcom odkaze: https://www.joj.sk/noviny-o-12-00/archiv/2017-10-24-noviny-o-12-00 (11 min., 10 sek.).